Newsletter

Biznes i finanse

Raport: 180 mld euro wynosi luka w budżetach samorządów w UE spowodowana przez pandemię

13.10.2021, 08:44aktualizacja: 13.10.2021, 09:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komitet Regionów
Komitet Regionów
Niemal 180 mld euro wynosi spowodowana przez pandemię luka w budżetach samorządów w Unii Europejskiej; tzw. efekt nożyc zdecydowanie najsilniej dotknął Niemcy, Polska znalazła się na siódmym miejscu pod względem nasilenia zjawiska – wynika z raportu Komitetu Regionów zaprezentowanego we wtorek w Brukseli.

Prezentacja dokumentu, w którym przeanalizowano wpływ pandemii na regiony, miasta i wsie w całej Unii Europejskiej, odbyła się w ramach odbywającej się w stolicy Belgii 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Jak wynika z raportu, w 2020 r. władze lokalne i regionalne w całej Europie wskutek pandemii odnotowały łącznie wzrost wydatków o około 125 mld euro oraz spadek dochodów w wysokości 55 mld euro, głównie z powodu ograniczonej działalności gospodarczej i spadku wpływów z podatków, ceł i opłat.

Ten efekt nożyc przełożył się na lukę w samorządowych budżetach szacowaną przez autorów raportu na ok. 180 mld euro, z czego 130 mld zostało utraconych na poziomie regionalnym i pośrednim, natomiast 50 mld na szczeblu gminnym. Licząc w wartościach bezwzględnych, zjawisko zdecydowanie najsilniej dotknęło niemieckie władze lokalne i regionalne (–111 mld), a po nich włoskie (–22,7) i hiszpańskie (–12,3). Polskie samorządy z luką w wysokości 3 mld euro znalazły się na siódmym miejscu w UE.

Straty wyrażone jako odsetek całkowitych dochodów były najwyższe wśród samorządów lokalnych i regionalnych na Cyprze (–25 proc.), w Bułgarii (–15,3 proc.) i Luksemburgu (–13,5 proc.).

Raport ukazuje ponadto głębokie różnice w sposobie, w jaki pandemia wpłynęła na zdrowie społeczności w Europie. Największą liczbę zachorowań zaobserwowano w czeskim regionie Północny Wschód, jednak najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców odnotowano w graniczącej z Francją i Szwajcarią Dolinie Aosty we Włoszech (377 ofiar na 100 tys. mieszkańców).

Z kolei hiszpański region stołeczny Wspólnota Madrytu był w 2020 r. obszarem w UE o najwyższym odsetku nadumieralności w stosunku do średniej liczby zgonów z poprzednich czterech lat (44 proc.), na drugim miejscu znalazła się włoska Lombardia (39 proc.). Dziewiątym w kolejności regionem najbardziej dotkniętym nadumieralnością było Podkarpacie (26 proc.).

Według autorów raportu, ogólnie rzecz biorąc, w 2020 r. bezpieczniej było mieszkać na wsi niż w mieście. Choć ośrodki miejskie dysponują lepszą infrastrukturą opieki zdrowotnej, to jednak regiony wiejskie charakteryzowały się niższymi wskaźnikami nadumieralności i wyższym poziomem przystosowania się do zmian.

W dokumencie przeanalizowano też, w jaki sposób przebiegały konsultacje krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, które są podstawą do pozyskania środków z głównej części instrumentu Next Generation EU, czyli Funduszu Odbudowy. Jak wynika z analizy, o ile Niemcy, Belgia i Polska przyjęły wobec władz lokalnych i regionalnych podejście włączające, o tyle Włochy, Hiszpania, Francja i Chorwacja nie osiągnęły równie dobrych wyników.

Według autorów raportu, niewystarczające konsultacje z miastami – jednymi z motorów walki ze zmianą klimatu – budzą poważne obawy co do tego, czy plany umożliwią rozwiązanie najpilniejszych problemów.

W analizie wskazano, że pandemia ujawniła ogromną przepaść między samorządami lokalnymi i regionalnymi w zakresie wykorzystania potencjał transformacji cyfrowej. Ogólny odsetek gospodarstw domowych w UE, które mają dostęp do sieci cyfrowych o bardzo wysokiej przepustowości, wynosi 44 proc. na obszarach miejskich, a tylko 20 proc. na terenach wiejskich. „Tylko Niemcy, Szwecja, Niderlandy i Belgia zmniejszają obecnie lukę między terenami miejskimi i wiejskimi, natomiast we wszystkich pozostałych państwach członkowskich jest ona znacząca” – zaznaczono.

Rozpoczęty w poniedziałek w Brukseli Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek) to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Organizatorami imprezy są Europejski Komitet Regionów, będący unijnym ciałem doradczym, i Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W tegorocznej edycji spotkania uczestniczy ponad 12 tys. osób i 1 tys. prelegentów, biorących udział w ponad 300 wydarzeniach.

Z Brukseli Mateusz Kicka (PAP)

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.10.2021, 08:44
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ