Newsletter

RAWLPLUG SA (2/2023) Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

08.05.2023, 13:15aktualizacja: 08.05.2023, 13:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2023 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 21 677 433,00 zł i wypłatę dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł tj. kwotę 0,60 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Pozostała część zysku netto za rok 2022 przeznaczona zostanie na:

- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3 041 792,40 zł.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 4 sierpnia 2023 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.05.2023, 13:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii