Newsletter

RAWLPLUG SA (3/2023) Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

19.05.2023, 14:41aktualizacja: 19.05.2023, 14:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2023

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 21 677 433,00 zł oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł tj. kwotę 0,60 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Pozostała część zysku netto za rok 2022 przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3 041 792,40 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycje Zarządu, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 4 sierpnia 2023 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.05.2023, 14:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii