Newsletter

RAWLPLUG SA (4/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

23.05.2023, 13:55aktualizacja: 23.05.2023, 13:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 4/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "ZWZ"), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami do tych projektów oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące ZWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rawlplug.pl w zakładce Strona Korporacyjna / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.05.2023, 13:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ