Newsletter

RAWLPLUG SA (7/2024) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

20.06.2024, 10:42aktualizacja: 20.06.2024, 10:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 7/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. ['Spółka'] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/24 z dnia 22 maja 2024 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

20 czerwca 2024 r. informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. w godzinach popołudniowych otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą

w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa ['Fundusz'], o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy kandydatury Pani Małgorzaty Kloki na stanowisko niezależnej członkini Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie akcjonariusz poinformował, iż Pani Małgorzata Kloka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane stanowiska,

z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.06.2024, 10:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ