Newsletter

Rekordowe kwoty na innowacje w zasięgu polskich firm

21.10.2021, 10:53aktualizacja: 21.10.2021, 10:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PARP - grafika
PARP - grafika
95,5 mld EUR w ramach programu Horyzont Europa mogą do 2027 roku wykorzystać europejskie firmy rozwijające swoje zaplecze badawczo-rozwojowe i projektujące nowe, innowacyjne produkty, bądź usługi. Polskie podmioty w pozyskiwaniu rekordowego w skali globalnej finansowania wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego eksperci byli gośćmi wideokonferencji z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomimo, że w Unii Europejskiej mieszka zaledwie 7 proc. populacji świata, odpowiada ona za aż 20 proc. światowych inwestycji w badania i rozwój. Wspólnota zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu jak: farmaceutyka, chemia, inżynieria, zielona energia. Aktualnie badania naukowe i innowacje mają również zasadnicze znaczenie dla walki z pandemią koronawirusa.

Umacnianiu pozycji UE na globalnym rynku nowych technologii służą kolejne edycje programów ramowych na rzecz badań i innowacji. Najnowsza, dziewiąta, rozpoczęła się w pierwszym kwartale bieżącego roku i nazywa się „Horyzont Europa”. Jej głównym założeniem jest wspieranie innowacji na każdym etapie – od pomysłu, przez fazę realizacji i testowania, po komercjalizację.

„Głównym celem programu jest wsparcie finansowe firm i konsorcjów realizujących projekty z zakresu badań, innowacji oraz nowych technologii. Pierwsze konkursy zostały otwarte w pierwszym i drugim kwartale 2021 roku, a obecnie polskie podmioty mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w szeregu kolejnych” – wyjaśniała Katarzyna Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR.

To właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga polskim firmom i jednostkom badawczym zainteresowanym pozyskaniem unijnego finansowania na każdym etapie przygotowywania i składania do Komisji Europejskiej niezbędnych dokumentów. Podczas zorganizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konferencji pt. „Horyzont Europa – wsparcie przedsiębiorców i nie tylko”, eksperci Centrum przekazali niezbędne informacje dotyczące aktualnych i przyszłych konkursów w ramach programu ramowego UE.

„Warunkiem przyznania danej firmie bądź konsorcjum dodatkowych środków na rozwój ich innowacyjności jest współpraca z partnerem zagranicznym – innym przedsiębiorcą, instytucją badawczą, uniwersytetem. Horyzont Europa stanowi bowiem narzędzie integracji europejskiej, której celem jest rozwój całego kontynentu” – podkreśliła Joanna Makocka z działu współpracy międzynarodowej NCBR.

Oferta programu Horyzont Europa jest bardzo szeroka – polskie firmy mogą liczyć przede wszystkim na wysokie granty, które nie wliczają się do puli pomocy publicznej. Oznacza to, że podmioty, które uzyskają dotacje w ramach tego programu, mogą równocześnie korzystać z innych, dodatkowych form finansowania. Horyzont Europa pozwala na realizację przełomowych i niekiedy ryzykownych przedsięwzięć, na które zazwyczaj trudno jest pozyskać środki zewnętrzne. Z kolei międzynarodowy charakter konkursów umożliwia rozszerzenie dotychczasowej działalności danej firmy na rynki zagraniczne. Program przewiduje również wsparcie firm przy komercjalizacji ich projektów w postaci doradztwa, nawiązywania kontaktów biznesowych czy tworzenia bazy klientów.   

„Horyzont Europa wspiera takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska – COVID-19, Zielony Ład czy choroby cywilizacyjne. Dlatego część konkursów organizowanych w ramach programu ma charakter tematyczny i koncentruje się wokół dziedzin, w których przełomowe odkrycia są najbardziej pożądane i wyczekiwane” – podkreśliła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

Ekspertka wskazywała również na sukcesy polskich innowatorów uczestniczących w poprzednich edycjach programów ramowych UE – firmę SDS Optic, która opracowała optyczną mikrosondę do precyzyjnej diagnostyki nowotworów raka piersi czy spółkę ITTI, której wsparcie wspólnotowe umożliwiło budowę nowatorskiego systemu wykrywania zagrożeń chemicznych i radiologicznych.

„Horyzont Europa jest najbardziej rozpoznawalnym programem wspierającym badania i innowacje. Jeżeli przedsiębiorstwo otrzyma grant, to może i powinno się tym chwalić, gdyż stanowi on certyfikat doskonałości pokazujący, że dana firma tworzy nową jakość na światowym poziomie” – zaznaczyła Katarzyna Walczyk-Matuszyk.

W zależności od typu danego konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się pojedyncze firmy z sektora MŚP, konsorcja projektowe bądź osoby fizyczne. We wszystkich przypadkach mogą one liczyć na wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR. Oferuje on bezpłatne konsultacje na każdym etapie przygotowywania wniosku.

Pełna lista konkursów, regulaminy i oferta Krajowego Punktu Kontaktowego, który działa w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znajduje się na stronie https://www.kpk.gov.pl.

Aktualna oferta konkursów międzynarodowych publikowana jest na stronie NCBR.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 21.10.2021, 10:53
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ