Newsletter

Biznes i finanse

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za II kwartał fiskalny 2022

04.08.2022, 16:33aktualizacja: 05.08.2022, 08:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Kwartalne przychody wyniosły 101,2 mln USD, co stanowi wzrost o 10,5% rok do roku.

Marża brutto osiągnęła 63,1%, wzrastając z poziomu 62,2% rok do roku.

Kwartalna wartość zaliczek wyniosła 101,6 mln USD, co stanowi spadek o 5,3% rok do roku.

2 905 aktywnych klientów według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r., o 9,8% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła wyniki za II kwartał zakończony 30 czerwca 2022 r.

„W drugim kwartale mieliśmy liczne pozytywne osiągnięcia finansowe i operacyjne, w tym dużą ilość odnowień i przedłużeń abonamentów, zwiększoną sprzedaż krzyżową naszego portfolio rozwiązań rozszerzonych dla obecnych klientów i utrzymaliśmy nasz znakomity, najlepszy w branży, wskaźnik zadowolenia klientów powyżej 4,9 na 5,0 dla nowych wdrożeń - powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Jednak, podobnie jak inne firmy, zderzyliśmy się z globalnym otoczeniem makroekonomicznym i niekorzystnymi trendami walutowymi, które miały jednoprocentowy wpływ na wzrost przychodów. Jesteśmy przekonani, że otoczenie makroekonomiczne ostatecznie przyniesie korzyści naszej działalności i obecnie podejmujemy działania zaradcze i poszukujemy innych możliwości, dokonując takich korekt, jak mój powrót do nadzoru nad przychodami globalnymi w celu ponownego przyspieszenia wzrostu”.

„W drugim kwartale osiągnęliśmy rekordowe przychody rzędu $101,2 mln oraz rekordowy wskaźnik utrzymania przychodów 95% dla przychodów z opłat abonamentowych, marżę brutto powyżej 63%, 15 mln $ przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, rekordowe saldo środków pieniężnych na koniec kwartału powyżej 160 mln $ i solidne wyniki w zakresie dochodu z działalności operacyjnej, dochodu z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP i skorygowanego zysku EBITDA - stwierdził Michael L. Perica, dyrektor finansowy Rimini Street. - Ponadto we wspomnianym kwartale zwiększyliśmy wartość naszego planu wykupu akcji zwykłych z 15 mln $ przez dwa lata do 50 mln $ przez cztery lata oraz zrealizowaliśmy wcześniejszą spłatę 5 mln $ naszego kredytu terminowego bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za wcześniejszą spłatę”.

Najważniejsze wyniki finansowe za II kwartał 2022 r.

- W II kwartale 2022 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 101,2 mln $, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 91,6 mln $.

- Wartość przychodów spółki w USA osiągnęła poziom 53,9 mln $, co oznacza wzrost o 8,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 49,6 mln $.

- Wartość międzynarodowych przychodów spółki osiągnęła poziom 47,3 mln $, co oznacza wzrost o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 42,1 mln $.

- Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w II kwartale 2022 r. 396,7 mln $, co oznacza wzrost o 9,6% w stosunku do kwoty 362,1 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. spółka posiadała 2 905 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 9,8% w porównaniu z 2 645 wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

- W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2022 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 95%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 czerwca 2021 r. - 94%.

- Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 99,2 mln $, co stanowiło 98,0% przychodów ogółem za okres II kwartał 2022 r. w porównaniu do przychodów z tytułu opłat abonamentowych 90,5 mln $, które stanowiły 98,8% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.

- Marża brutto za II kwartał 2022 r. wyniosła 63,1%, w porównaniu z 62,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2022 r. 5,7 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 4,6 mln $.

- Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2022 r. 11,9 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 9,8 mln $.

- Zysk netto za II kwartał 2022 r. ukształtował się na poziomie 0,1 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. odnotowano zysk netto w kwocie 6,8 mln $.

- Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2022 r. 6,4 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. uzyskano kwotę 8,4 mln $.

- Skorygowany wskaźnik EBITDA za II kwartał 2022 r. osiągnął poziom 11,0 mln $ w porównaniu z 9,9 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w I kwartale 2022 r. zysk netto za akcję w wysokości odpowiednio 0,00 $ i 0,00 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,06 $ w analogicznym okresie 2021 r.

- Saldo środków pieniężnych (bez uwzględnienia środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania) wyniosło na dzień 30 czerwca 2022 r. 160,2 mln $, co stanowi wzrost o 45% w porównaniu z kwotą 110,4 mln $ w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 1 834, co stanowi wzrost rok do roku o 17,9%.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wyniki spółki za II kwartał 2022 r.

- Ogłoszenie nowych reprezentatywnych klientów, którzy przenieśli się do Rimini Street oraz rozszerzenia umów przez dotychczasowych klientów. Wśród nich znalazły się następujące organizacje:

- Labeyrie Fine Foods, francuski producent żywności,

- Sajo Systems, jednostka stowarzyszona Sajo Group, dużej koreańskiej spółki z branży rybołóstwa, zajmująca się obsługą IT, logistyki i aktywów,

- SK Networks, południowokoreański sprzedawca sprzętu AGD i elektronicznego,

- AllianceCorp Manufacturing, malezyjski dostawca rozwiązań do produkcji części precyzyjnych,

- Lwart, pionier w dziedzinie recyklingu oleju w Ameryce Łacińskiej,

- E-LAND Innople, specjalizujący się w IT podmiot powiązany z południowokoreańskim konglomeratem E-Land Group,

- State Library of Victoria, najstarsza biblioteka w Australii.

- Zamknięcie niemal 9 411 zleceń wsparcia i dostarczenie niemal 9 813 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 30 krajów i osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie powyżej 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza najwyższy możliwy wynik).

- Nagroda dla jednego z najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii (UK’s Best Workplaces™) oraz miesce w rankingu najlepszych miejsc pracy zapewniających dobre samopoczucie w Wielkiej Brytanii (UK’s Best Workplaces™ for Wellbeing) przygotowanym przez Great Place to Work®.

- Udział w blisko 30 wydarzeniach dla dyrektorów ds. IT i liderów IT.

- Fundacja Rimini Street zapewniła wsparcie finansowe dla 25 organizacji charytatywnych i poświęciła 350 godzin pracowniczych na rzecz 7 organizacji charytatywnych w Malezji, Singapurze i USA. W maju Fundacja ogłosiła zwycięzców swojego programu grantowego $50,000 RMNI LOVE Grant Program, wspierając 5 wyróżniających się organizacji charytatywnych w Las Vegas kwotą 10,000 $ każda. Z okazji obchodzonego w czerwcu Miesiąca Dumy Fundacja Rimini Street przekazała 10 tys. $ dla OutRight Action International, globalnej organizacji promującej równe prawa dla społeczności LGBTIQ.

Prognozy biznesowe na 2022 r.

Spółka przewiduje zakres przychodów od 100,5 mln $ do 102,5 mln $ za III kwartał roku 2022 r. i utrzymuje całoroczne prognozy przychodów za rok 2022 w zakresie 402-411 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za II kwartał 2022 r. i bieżących wyników za III kwartał 2022 r. Relację na żywo będzie można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (888) 999--2501 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez rok po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4 800 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływające na branżę, w której funkcjonuje Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucja warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia od strony naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność do pozyskiwania i utrzymywania klientów i dalszej eksploracji naszej bazy klientów; katastrofy, które mogą zaburzać naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące regionu międzynarodowego; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony w zakresie toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 sierpnia 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które - w opinii zarządu - mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Spółka uważa również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie jej wyników za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które - jej zdaniem - nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi spółki w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Spółka uważa, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką jej usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Wykluczone zostały zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Spółka nie ma możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach swojej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi jej klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu: Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220803005084/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel.+1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

-

Kontakt dla mediów

Jeff Spicer

Rimini Street, Inc.

tel. +1 415 297-6488

e-mail: pr@riministreet.com

 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.08.2022, 16:33
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ