Newsletter

Rzecznik MŚP oraz Ministerstwo Finansów przedstawili założenia projektów zmian w ordynacji podatkowej

14.09.2022, 11:51aktualizacja: 15.09.2022, 11:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP MediaRoom - kadr z filmu
PAP MediaRoom - kadr z filmu
Ordynacja podatkowa w Polsce, nad której nowelizacją pracuje obecnie Ministerstwo Finansów, powinna być napisana czytelnym językiem, upraszczać i skracać procedury oraz uwzględniać rolę narzędzi związanych z postępem technologicznym – zgodzili się uczestnicy debaty zorganizowanej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP przedstawił propozycje zmian w ordynacji podatkowej opracowane przez Zespół ds. Podatków przy Radzie Przedsiębiorców, przedstawicieli Rzecznika oraz członków Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP.

Biorący udział w debacie wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział, że po ogłoszeniu konsultacji publicznych powoła zespół roboczy - składający się z przedstawicieli przedsiębiorców i ekspertów podatkowych, skupionych przy Rzeczniku MŚP - w sprawie proponowanych przepisów.

„Deklaracja wiceministra Artura Sobonia, że usiądziemy razem przy stole i zrobimy jak najlepszy projekt ordynacji jest niezwykle wartościowa, bo w dialogu z przedsiębiorcami wypracowuje się najlepsze rozwiązania” – powiedział rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz.

Zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych Andrzeja Ladzińskiego, ordynacja podatkowa powinna przede wszystkim w sposób jasny i jednoznaczny określać zasady poboru podatków.

„Obecnie, po 25 latach od uchwalenia pierwotnej wersji ustawy, w wyniku wielu zmian wprowadzanych w różnym czasie stworzony został gąszcz przepisów, w którym trudno się jest odnaleźć nawet doświadczonym doradcom podatkowym” – powiedział szef KRDP.

Zwrócił także uwagę na konieczność uchylenia przepisów dopuszczających zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego.

Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika MŚP wskazywał, że ważnym aspektem, który powinien być uwzględniony w nowelizacji ordynacji podatkowej jest wprowadzenie do niej przepisów o mediacji oraz rozszerzenie regulacji w zakresie umowy podatkowej.

Marcin Lachowicz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów przypomniał uczestnikom debaty, że projekt jest niezwykle szeroki, a zmiany obejmują kilkadziesiąt instytucji prawnych. Wyraził nadzieję, że nowelizację uda się przeprocedować w parlamencie jeszcze w tej kadencji.

Według niego, przykładowe zagadnienie, które resort chce uregulować, to rezygnacja z przepisu, który dopuszczał zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego.

Ministerstwo przewiduje również publikowanie zdań odrębnych Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Podwójnego opodatkowania. Ponadto wprowadzony ma być tryb postepowania uproszczonego, który będzie stosowany, jeżeli ogół faktów opisanych we wniosku podatnika nie budzi wątpliwości. Rozstrzygnięcie wtedy będzie wydawane w terminie 14 dni.

Paweł Chrupek, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego w Biurze Rzecznika MŚP wskazał na potrzebę przyznania Rzecznikowi MŚP oraz RPO kompetencji do występowania o wydanie przez MF interpretacji ogólnej prawa podatkowego. Zwrócił też uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przepisów o skarżeniu przewlekłości w postępowaniu podatkowym oraz przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędnika który dopuścił się przewlekłości.

Andrzej Ladziński zaproponował zmianę przepisów dot. ogólnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, i przywrócenie ich do stanu który obowiązywał poprzednio, tj. w brzmieniu obowiązującym przed 2019 rokiem.

Radosław Bulejak, ekspert prawny Business Centre Club opowiedział się z kolei za wprowadzeniem do ordynacji podatkowej zasad z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, takich jak zasada bezstronności, działania na korzyść podatnika czy zakaz odstępowania od praktyki orzeczniczej.

Zaproponował także możliwość ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu podatkowym dla podatnika, który nie jest w stanie ponieść kosztów, podobnie jak to jest w postępowaniu sądowym.

Przewodniczący KRDP Andrzej Ladziński jako wartą rozważenia kwestię wymienił propozycję skrócenia okresu przedawnienia do 3 lat dla podatników, którzy raportują dane podatkowe elektronicznie. Dostęp do tych danych dla organów administracji jest natychmiastowy już w momencie składania deklaracji.

Debata na temat zmian w ordynacji podatkowej była jedną z najciekawszych dyskusji, jakie zorganizowano w Karpaczu podczas XXXI edycji dorocznego Forum Ekonomicznego (6-8 września 2022 r.).

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 14.09.2022, 11:51
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.