Newsletter

SANOK RUBBER COMPANY SA (26/2024) Zawarcie znaczącej umowy

10.07.2024, 16:39aktualizacja: 10.07.2024, 16:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 26/2024

Zarząd Sanok RC S.A. (Spółka) informuje o zawarciu w dniu 10 lipca 2024 roku z Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank") Umowy o Linię Kredytową ("Umowa").

Przedmiotem podpisanej Umowy jest linia kredytowa do kwoty 10 mln EUR. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej: stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Terminem spłaty kredytu jest dzień 31 lipca 2026. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 5 mln EUR z cesją praw z umowy ubezpieczenia, pełnomocnictwo do istniejących rachunków bankowych w Banku oraz weksel in blanco.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 16:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ