Newsletter

Biznes i finanse

SANY na właściwej ścieżce - najważniejsze informacje z Raportu Rocznego SANY 2020

07.04.2021, 13:34aktualizacja: 07.04.2021, 13:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/SANY Group
PR Newswire/SANY Group

PEKIN, 7 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka SANY Heavy Industry opublikowała raport roczny za rok 2020. W zeszłym roku przychody spółki SANY ze sprzedaży osiągnęły ogółem 15,14 mld USD, co stanowi wzrost o 31,29% względem poprzedniego roku. Wartość aktywów razem wzrosła do 19,25 mld USD, a aktywa netto przypadające akcjonariuszom spółki publicznej osiągnęły wartość 8,62 mld USD.

Ciągły wzrost w kluczowych obszarach

W raporcie wykazano, że ze sprzedaży koparki SANY osiągnięto przychody w wysokości 5,721 mld USD, co stanowi wzrost o 35,85% względem poprzedniego roku i oznacza, że konstrukcja plasuje się na szczycie chińskiego rynku już 10 lat z rzędu. Produkcja koparek SANY w 2020 r. przekroczyła 90 tysięcy sztuk - najwyższą liczbę wśród wszystkich producentów na świecie. Jednocześnie pozycję czołowej globalnej marki utrzymały maszyny do betonu SANY, notując przychody ze sprzedaży o wartości 4,124 mld USD, czyli o 16,6% więcej niż w poprzednim roku, a urządzenia dźwigowe SANY osiągnęły przychody ze sprzedaży rzędu 2,959 mld USD, o 38,84% więcej niż rok wcześniej. Z kolei palownice SANY uzyskały o 41,9% wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku, osiągając poziom 1,04 mld USD, co pozwoliło na utrzymanie pozycji czołowej marki w tym zakresie w Chinach. Jeśli chodzi o maszyny drogowe, przychody ze sprzedaży wzrosły o 30,59% do 430 mln USD, przy czym rozściełacze SANY utrzymały swój najwyższy udział w rynku, a wyniki dla równiarek i walców uległy widocznej poprawie.

Wyższa zdolność operacyjna

Zyski netto przypadające akcjonariuszom osiągnęły 2,35 mld USD - wzrost o 36,25% rok do roku. Koszty poniesione w stosownym okresie, w tym koszty sprzedaży, administracji, badań i rozwoju oraz transakcji finansowych spadły o 1,84%. Spółka poczyniła konkretne kroki w kierunku zwiększenia swoich zdolności zarządzania ryzykiem, kontynuując obniżanie wskaźnika kredytów przeterminowanych i zwiększanie przepływów środków pieniężnych o 12,45% do 2,04 mld USD. Podczas gdy wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 4,17/rok w 2020 r., o 0,23 więcej niż w 2019 r., wskaźnik rotacji należności handlowych spadł do 80 dni z poziomu 120 dni w roku 2019.

Postępy w zakresie transformacji cyfrowej

We flagowych fabrykach SANY na szeroką skalę zastosowano takie technologie, jak rozpoznawanie obrazów, symulacja procesów i robotyka, w celu podniesienia wydajności produkcji i obniżenia kosztów pracy. Poziomy standaryzacji, cyfryzacji, automatyzacji i inteligentnych rozwiązań znacząco wzrosły dla kluczowych procesów biznesowych. Wprowadzono zintegrowane oprogramowanie operacyjne łączące wszystkie aspekty działalności, w tym produkcję, łańcuch dostaw, zamówienia, B+R oraz marketing i sprzedaż. Fabryki opuściło dziesięć nowych modeli elektrycznie zasilanych produktów: koparek, żurawi, mieszarek samochodowych, wozideł i maszyn drogowych. Technologia autonomicznej jazdy, zdalne sterowanie, inteligentna obsługa, analiza dużych zbiorów danych i 5G stały się nowymi elementami projektowania produktów.

Ekspansja zagraniczna

W roku 2020, w cieniu pandemii, globalny rynek maszyn budowlanych zaliczył 27-procentowy spadek. Mimo niesprzyjających warunków globalna działalność spółki SANY notowała dalszy stabilny wzrost i osiągnęła roczny wzrost sprzedaży o 3%, dochodząc do 2,4 mld USD. Znaczący wzrost o ponad 30% odnotowano w zakresie udziału w rynku sprzedaży zagranicznej koparek SANY, szczególnie w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Poczyniono postępy w zakresie rozwijania zagranicznych kanałów dystrybucyjnych, zdolności obsługowych za granicą, globalnych sieci dealerów oraz systemu dostaw usług i części zamiennych poza granicami kraju.

Nadzwyczajne wyniki w zakresie B+R i innowacji

Aby umożliwić wdrażanie innowacji technicznych dla wszystkich linii produktów wprowadzono politykę motywacyjną. W 2020 r. inwestycje w badania i rozwój wzrosły o 33,2% do 954 mln USD, co stanowiło 6,3% całkowitych przychodów rocznych spółki. Liczba pracowników B+R sięgnęła 5346, przekładając się na wzrost o 69% względem 2019 r. Do końca ubiegłego roku spółka SANY złożyła 10278 wniosków patentowych i zarejestrowała 7613 patentów, co stanowi najlepszy wynik wśród chińskich spółek w 2020 r. Wśród nowych reprezentatywnych produktów znalazły się:

  • Superduże koparki SY870, SY980 i SY1250;
  • Linia inteligentnych koparek nowej generacji;
  • Dźwig gąsienicowy SCC40000A o masie 4000 ton.

Spółka SANY zamierza w przyszłości nadal kierować się swoim mottem: „Jakość zmienia świat”. SANY nie ustanie w wysiłkach, by oferować klientom coraz większą wartość za pośrednictwem swojej marki, produktów, marketingu i obsługi i nadal będzie bronić swojej pozycji na silnie konkurencyjnym rynku międzynarodowym. Cały zespół kierowniczy i pracownicy SANY zamierzają kontynuować pracę na rzecz uzyskania pozycji światowego lidera branży produkcyjnej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1481418/image_1.jpg

Źródło: SANY Group

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.04.2021, 13:34
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ