Newsletter

SHOPER SA (16/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Shoper S.A.

12.06.2024, 09:55aktualizacja: 12.06.2024, 09:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2024

Zarząd Shoper S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ"), które odbyło się i zakończyło w dniu 11 czerwca 2024 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:

- V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR: 7089 340 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 7 089 340 głosów na ZWZ, co stanowiło 34,16 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 25,20%

- KFF SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE KFF SOCIETE 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323508 głosów na ZWZ, co stanowiło 16,01% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,81%

- MODHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323508 głosów na ZWZ, co stanowiło 16,01% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,81%

- KRAWCZYK Krzysztof Janusz 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323508 głosów na ZWZ, co stanowiło 16,01% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,81%

- KRAWCZYK Rafał 3 323 508 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3 323508 głosów na ZWZ, co stanowiło 16,01% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 11,81%

Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień ZWZ akcji Spółki wynosiła 28 134 560 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 20754 759 głosów, tj. 73,77% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 09:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ