Newsletter

Spółki VB Leasing i VB Leasing Automotive znaczącym płatnikiem VAT

16.04.2024, 14:07aktualizacja: 16.04.2024, 14:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

VB Leasing
VB Leasing
Już prawie 140 mln zł podatku VAT wpłaciły do Skarbu Państwa spółki VB Leasing SA w restrukturyzacji oraz VB Leasing spółka akcyjna Automotive SKA w restrukturyzacji tylko w pierwszym kwartale 2024 roku.

To skutek uzyskania przez restrukturyzowane spółki z grupy VB Leasing zabezpieczeń powództw wniesionych przeciwko Podmiotowi Zarządzającemu Aktywami SA (PZA) – spółki, której właścicielem jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a do której przeniesiono z VeloBanku SA portfel wierzytelności VBL – tych, które znajdowały się w Getin Noble Bank SA. Ich kwota wynosiła ok. 6 mld złotych.

Postanowienia o zabezpieczeniu powództw zostały wydane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pod koniec grudnia 2023 r. Zgodnie z tą decyzją kwota podatku VAT wpłacana przez klientów VB Leasing zaczęła wpływać do VB Leasing, a nie PZA. To umożliwiło odblokowanie sytuacji narastającej „luki podatkowej” i rozpoczęcie przez spółki VBL regulowania bieżących zobowiązań z tytułu podatku VAT od fakturowanych rat leasingowych.

„Rzecz w tym, że leasingodawcy, czyli spółki VBL, zobowiązani są do wystawiania faktur za raty leasingowe, które w wyniku wcześniej dokonanego przelewu wierzytelności w całości trafiały na rachunki bankowe cesjonariuszy, w tym PZA” – mówi Mikołaj Świtalski, członek zarządu AMS Restrukturyzacje sp. z o.o – zarządcy w postępowaniu sanacyjnym VB Leasing SA w restrukturyzacji. „Dalsze utrzymanie takiego stanu rzeczy spowodowałoby, że spółki leasingowe w krótkim terminie utraciłyby płynność finansową, a więc również zdolność do regulowania bieżących zobowiązań z tytułu podatku VAT” – dodaje.

Rozstrzygnięcie sądu jest także korzystne dla leasingobiorców, którzy przecież dokonują systematycznych odliczeń w ramach podatku VAT, między innymi na podstawie faktur wystawianych przez spółki z grupy VB Leasing, słusznie oczekując, że podatek VAT w odpowiedniej wysokości odprowadzany jest przez leasingodawcę.

Wspomniana kwota podatku VAT – dokładnie 137 386 670 zł – dotyczy zobowiązania za okres od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r.

Utrzymanie zabezpieczeń powództw wytoczonych przez zarządców spółek restrukturyzacyjnych oznacza dalszą możliwość wskazywania przez spółki leasingowe swoich numerów rachunków bankowych jako właściwych do płatności części rat leasingowych odpowiadających podatkowi VAT. Skuteczność zabezpieczenia, która powinna stale rosnąć, decydowała będzie o możliwości pokrywania przez restrukturyzowane spółki dalszych bieżących zobowiązań z tytułu podatku VAT. Miesięczne zobowiązania spółek z tego tytułu przekraczają łącznie 44 mln zł.

Przy braku takich zabezpieczeń restrukturyzowane spółki leasingowe utraciłyby płynność finansową, w tym zdolność regulowania bieżąco powstających zobowiązań pieniężnych.

Źródło informacji: VB Leasing

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 16.04.2024, 14:07
Źródło informacji VB Leasing
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ