Newsletter

#SposóbNaKapitał: rynek kapitałowy jako źródło finansowania rozwoju

06.11.2023, 14:54aktualizacja: 07.11.2023, 11:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP - grafika
PAP - grafika
W czwartym odcinku cyklu #SposóbNaKapitał kontynuujemy temat pozyskiwania kapitału. Tym razem będziemy rozpatrywać rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw. 8 listopada naszym gościem będzie Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, z którym porozmawiamy m.in. o korzyściach związanych z ofertą publiczną oraz o obowiązkach i wymogach wobec spółek publicznych.

Spółki, które zdecydują się na pozyskanie kapitału poprzez giełdę, z jednej strony mogą liczyć na kapitał i dostęp do inwestorów, wzrost rozpoznawalności i rynkową wycenę spółki, z drugiej zaś muszą liczyć się z obowiązkami informacyjnymi, które mają na celu przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym inwestorom dostępu do istotnych informacji na temat spółki publicznej. Dzięki przestrzeganiu dobrych praktyk spółki te wyznaczają standardy działania dla pozostałych uczestników rynku i wspierają bezpieczny oraz uczciwy obrót.

W ramach kolejnego odcinka cyklu #SposóbNaKapitał poddamy analizie zakres obowiązków informacyjnych, które spoczywają na emitencie, zarówno przed, jak i po debiucie giełdowym. Porozmawiamy o tym, jakiego wsparcia potrzebują spółki po wejściu na giełdę i jaka jest rola KDPW w procesie związanym z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach. Przybliżymy zagadnienia rejestracji papierów wartościowych, wypłaty świadczeń, identyfikacji akcjonariuszy, obsługi prawa poboru, połączenia/podziału spółki, obsługi walnych zgromadzeń, w tym rozwiązań w zakresie elektronicznego głosowania na walnych zgromadzeniach (eVoting) lub zarządach i radach nadzorczych (eVoting-board). Omówimy operacje na papierach wartościowych, w tym wymiany, asymilacji, konwersji, umorzenia, zamiany papierów wartościowych.

Zapraszamy na rozmowę w środę 8 listopada, o godz. 11:00. Transmisja na żywo na Biznes PAP, PAP MediaRoom oraz Facebooku.

Źródło informacji: PAP Biznes

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.11.2023, 14:54
Źródło informacji PAP Biznes
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ