Newsletter

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (16/2024) Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

10.06.2024, 17:01aktualizacja: 10.06.2024, 17:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z 24 maja 2024 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że Mundys S.p.A., działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 19 czerwca 2024 roku, kandydata do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Massimo Di Casola.

Życiorys zawodowy kandydata stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 17:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ