Newsletter

TRAKCJA SA (17/2024) Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za pierwszy kwartał 2024 roku

24.04.2024, 22:07aktualizacja: 24.04.2024, 22:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2024

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za pierwszy kwartał 2024 roku, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 roku na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2024 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W I kwartale 2024 roku łączny wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł 743 tys. zł.

Główny czynnik, który w największym stopniu negatywnie wpłynął na kwotę aktualizacji to:

1) ujęcie wyższych kosztów pośrednich.

Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik brutto w I kwartale 2024 roku miała aktualizacja budżetów kontraktów w zakresie wartości przychodów w związku z:

1) zwiększeniem wartości waloryzacji kontraktowej;

2) ujęciem roszczeń o zwrot kosztów ogólnych.

Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2024 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 22:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ