Newsletter

TRAKCJA SA (27/2023) Informacja o rejestracji połączenia Trakcja S.A. ze spółką zależną BTW sp. z o.o.

30.06.2023, 09:38aktualizacja: 30.06.2023, 09:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2023

Zarząd Spółki Trakcja S.A. ("Emitent") informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął w dniu dzisiejszym informację o wpisie w dniu 29 czerwca 2023 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka Przejmowana").

O połączeniu Spółek Emitent zawiadamiał dwukrotnie raportami: 6/2023 z 13.03.2023 roku oraz 8/2023 z 28.03.2023 roku.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta z uwagi na fakt posiadania przez Emitenta 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem rejestracji Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a także stał się stroną wszystkich obowiązujących umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną.

Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.06.2023, 09:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.