Newsletter

Biznes i finanse

WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

26.10.2021, 07:29aktualizacja: 26.10.2021, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody 338 217 320 691 74 195 72 195
Zysk z działalności operacyjnej 30 352 39 228 6 658 8 831
Zysk przed opodatkowaniem 30 369 39 191 6 662 8 823
Zysk netto z działalności kontynuowanej 24 339 31 089 5 339 6 999
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 542 55 854 -1 216 12 574
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 827 -11 625 -1 059 -2 617
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -418 -46 721 -92 -10 518
Przepływy pieniężne netto, razem -10 787 -2 493 -2 366 -561
Aktywa razem 776 407 790 882 167 586 171 379
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 19 781 21 055 4 270 4 562
Zobowiązania krótkoterminowe 67 338 67 384 14 535 14 602
Kapitał własny 689 288 702 443 148 781 152 215
Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 619 1 625
Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,23 20,73 3,56 4,67
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 459,60 468,37 99,20 101,49
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 31.12.2020 30,00 6,50
Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2020 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 30.09.2021 25,00 5,40

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 07:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ