Newsletter

Wprowadzono możliwość przenoszenia certyfikatów zrównoważonej produkcji soi uprawianej w Stanach Zjednoczonych

27.09.2022, 15:19aktualizacja: 27.09.2022, 15:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PR Newswire/U.S. Soybean Export Council (USSEC)
PR Newswire/U.S. Soybean Export Council (USSEC)
Decyzja USSEC ułatwi klientom weryfikację tego czy soja pochodzi ze zrównoważonej produkcji.

ST. LOUIS, 27 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Zagraniczni klienci producentów soi w Stanach Zjednoczonych, reprezentujący cały łańcuch dostaw tego produktu, zyskali właśnie większe możliwości wykazywania, że angażują się w pozyskiwanie składników ze zrównoważonej produkcji. U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP – protokół kontroli zrównoważenia produkcji) został rozszerzony, aby umożliwić przenoszenie certyfikatów SSAP na inne podmioty nawet czterokrotnie.

Klienci producentów soi w Stanach Zjednoczonych już od dawna domagają się większej transparentności w kwestiach związanych ze zrównoważeniem produkcji nabywanych przez nich towarów. Zmiana w SSAP, wprowadzona przez Soy Export Sustainability, LLC z wykorzystaniem środków z podatku od krajowej sprzedaży soi, daje klientom możliwość ewidencjonowania zakupów soi pochodzącej ze zrównoważonej produkcji w Stanach Zjednoczonych, powoływania się na nie jako na działania realizujące cele ESG (E – środowisko naturalne, S – społeczeństwo, G – ład korporacyjny), a także informowania o stanie realizacji tych celów. Importerzy będą mogli otrzymać od eksportera certyfikat na swoją firmę, a następnie przenieść go na swoich klientów. Po eksporcie soi certyfikat będzie można przenieść maksymalnie czterokrotnie.

„Zapewnienie źródeł zrównoważonej produkcji to kluczowy element naszych działań na rzecz odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Cieszymy się, że system certyfikacji SSAP jest cały czas udoskonalany oraz że wprowadzane są przejrzyste i wiarygodne metodologie pomiaru poziomu zrównoważenia produkcji. Przenoszalne certyfikaty mają dla naszych klientów i całej branży kluczowe znaczenie, dzięki nim możemy bowiem potwierdzić, że pozyskiwane przez nas produkty sojowe pochodzą ze zrównoważonych upraw, co przekłada się na większy poziom zrównoważenia w globalnym systemie produkcji żywności” – powiedziała Dessislava Barzachka, EA Sustainability Execution Manager w Bunge.

Opracowany w 2013 r. protokół SSAP to kompleksowa metoda zewnętrznej weryfikacji zrównoważenia w krajowej produkcji soi. W ramach systemu z założenia przy każdym przeniesieniu certyfikatu prowadzony jest bilans masy soi ze zweryfikowanej zrównoważonej produkcji, z uwzględnieniem obliczeń związanych z przetwórstwem. Za wydawanie i ewidencjonowanie certyfikatów odpowiada spółka Soy Export Sustainability, LLC.

W krótkiej perspektywie zmianę tę wprowadzono, by kupujący mogli potwierdzać swoje zaangażowanie w pozyskiwanie soi ze zrównoważonych źródeł. Długofalowo natomiast może ona przyczynić się do zwiększenia popytu na ich produkty wobec zwiększonego zainteresowania produktami zrównoważonymi wśród konsumentów.

Zgodnie z wytycznymi SSAP producenci soi w Stanach Zjednoczonych powinni stale zwiększać poziom zrównoważenia swojej działalności, a tym samym i produktów. Już teraz uprawy soi w Stanach Zjednoczonych odznaczają się najniższym poziomem śladu węglowego na tle innych państw. Co więcej, SSAP przewiduje kontrole upraw przeprowadzane przez niezależny podmiot zewnętrzny – Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). W przeprowadzonej niedawno ocenie zrównoważenia produkcji (Farm Sustainability Assessment – FSA 3.0.) w ramach analizy porównawczej Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform – platforma inicjatywy na rzecz zrównoważonego rolnictwa) protokół SSAP uzyskał wysoką notę Silver Level Equivalence. SSAP dobrze wypadł również w kontekście wytycznych dotyczących pozyskiwania soi opracowanych przez Europejską Federację Producentów Pasz (European Feed Manufacturers Federation – FEFAC), jak również przez Consumer Goods Forum, a także w zakresie najlepszych praktyk akwakultury określonych przez Global Seafood Alliance.

„Producenci soi w Stanach Zjednoczonych kładą duży nacisk na zrównoważenie, cały czas więc szukamy sposobów na ich wsparcie w weryfikowaniu tego aspektu produkcji. Wraz z wprowadzeniem przenoszalnych certyfikatów możliwe będzie teraz również przekazywanie dowodów takiej weryfikacji innym klientom” – powiedziała Abby Rinne, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w U.S. Soybean Export Council (USSEC – Rada ds. Eksportu Soi ze Stanów Zjednoczonych). USSEC jest członkiem założycielskim spółki Soy Export Sustainability, LLC – podmiotu zajmującego się promocją produkowanej w Stanach Zjednoczonych soi i znajdowaniem dla niej rynków zbytu.

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

Głównym celem działalności U.S. Soybean Export Council (USSEC) jest promocja produkowanej w Stanach Zjednoczonych soi przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na pasze oraz stosowanej w akwakulturze, a także znajdowanie dla niej rynków zbytu. Do członków USSEC zaliczają się podmioty tworzące łańcuch dostaw soi, w tym producenci soi w Stanach Zjednoczonych, przetwórcy, sklepy, stowarzyszenia agrobiznesowe oraz organizacje rolnicze. Działalność USSEC finansowana jest z podatków od sprzedaży soi w Stanach Zjednoczonych, funduszy wyrównawczych z Foreign Agricultural Service (FAS) oraz środków przekazywanych przez branżę.  Najnowsze informacje na temat rozwiązań stosowanych w produkcji soi na terenie Stanów Zjednoczonych, a także USSEC oraz międzynarodowej sprzedaży soi produkowanej w USA można znaleźć na stronie www.ussec.org.

Niniejszy komunikat prasowy został częściowo sfinansowany przez producentów soi w Stanach Zjednoczonych, w tym z podatków od sprzedaży soi odprowadzonych przez nich i inne podmioty tworzące łańcuch wartości w produkcji soi.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1907832/USSEC_USSOY_Logo.jpg

Źródło: U.S. Soybean Export Council (USSEC)

KONTAKT:

Chris Samuel

Director of Global Communications

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

tel.:+1.314.306.1273

e-mail: CSamuel@ussec.org

-

Bill Raack

Director

Lambert

tel.: +1.314.602.0696

e-mail: braack@lambert.com

-

Kerrey Kerr-Enskat

Senior Manager, Communications

U.S. Soybean Export Council (USSEC)

tel.: +1.515.823.1848

e-mail: kenskat@ussec.org

-

Andy Likes

Sr. Director

Lambert

tel.:+1.314.606.1878

e-mail: alikes@lambert.com

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.09.2022, 15:19
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.