Newsletter

Biznes i finanse

Zlecone: Firma Kraton ogłosiła plany zaprezentowania na wystawie INDEX 11 GENEVA PALEXPO swoich najnowszych osiągnięć.

24.03.2011, 11:02aktualizacja: 24.03.2011, 11:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Firma Kraton zaprezentuje w Genewie, 12-15 kwietnia 2011 r., swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie włóknin elastycznych, polimerów NEXAR(TM) dla tkanin trwałych, oraz alternatyw dla żywicy C5 do spoiw

HOUSTON, 24 marca 2011 /PRNewswire/ - Firma Kraton Performance Polymers, Inc. (NYSE: KRA), światowy lider w produkcji styrenowych kopolimerów blokowych (SBC), ogłosiła zamiar zaprezentowania i omówienia swoich najnowszych osiągnięć w dziedzinie włóknin elastycznych, polimerów NEXAR(TM) i żywicy C5 dla spoiw, na wystawie i w centrum konferencyjnym INDEX 11 GENEVA PALEXPO, w Genewie (Szwajcaria).

INDEX 11, uważana za jedną z najważniejszych wystaw włóknin na świecie, jest idealnym miejscem dla Kraton Polymers do zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć w dziedzinie spoiw, włóknin elastycznych i polimerów NEXAR dla trwałych tkanin. "Wierzymy, że INDEX 11 będzie niesamowitą okazją do współpracy I dzielenia się wiedzą, co, jak pokazuje historia, owocuje nowymi, rewolucyjnymi i specjalistycznymi rozwiązaniami dla produktów, spełniającymi najbardziej rygorystyczne wymagania przemysłu wyższej wydajności - powiedział Mark Siebert, wiceprezes działu spoiw, szczeliw i powłok. - Oczekujemy, że pojawią się najważniejsi światowi gracze ze wszystkich sektorów przemysłu - z chęcią pomożemy im w znalezieniu rozwiązań dla stojących przed nimi wyzwań innowacyjności i niedoboru produktów" - dodał.

Naukowcy i szefowie firmy Kraton będą obecni na pokazie firmy, na stanowisku 4215, aby omówić cechy, korzyści i działanie najnowszych osiągnięć firmy Kraton oraz ich zastosowanie:

- włókniny elastyczne dla materiałów jednorazowych i wytrzymałych: nowa technologia polimerów Kraton Polymers oferuje niespotykaną miękkość, rozciągliwość w dwóch osiach oraz znakomitą wytrzymałość, pokonując dotychczasowe bariery tradycyjnych styrenowych kopolimerów blokowych. Przewaga nad konkurencją leży w konstrukcji i optymalizacji kopolimeru przy jednoczesnej wytrzymałości na szybkie przetwarzanie. Te elastyczne włókniny są odporne na zagięcia i nie kleją się, umożliwiając tym samym tworzenie produktów, które są miękkie, ciche i dyskretne. Polimery firmy Kraton nadają rozciągliwości i elastyczności wymaganej w produktach higieny osobistej i oferują podwyższony komfort dla przedmiotów takich jak odzież operacyjna, laminaty do fartuchów lekarskich oraz opatrunki. Polimery te, w połączeniu z poliestrem i nylonem, umożliwiają tworzenie interesujących tkanin dla strojów roboczych, odzieży wierzchniej i wyposażenia wnętrz;

- polimery NEXAR(TM) (zaawansowane tworzywa sztuczne): częściowo przepuszczalne membrany i powłoki polimerów NEXAR zapewniają wyjątkowe rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzeby innowatorów opracowujących wysoce wydajne i oddychające tkaniny, które można wykorzystywać w produkcji odzieży sportowej, wierzchniej odzieży i ubiorów, mundurów wojskowych i strojów przemysłowych, geowłókniny, jak również do zastosowania medycznego. Polimery NEXAR są lekkie i elastyczne, częściowo przepuszczające powietrze, charakteryzują się także wyjątkowym wskaźnikiem przekazywania wilgoci. Ponadto, nie wymagają zastosowania specjalnego sprzętu lub procesów, zapewniają wysoką wydajność w wilgotnym i suchym środowisku oraz są odporne na działanie środków chemicznych i chloru;

- spoiwa: firma Kraton Polymers wykorzystuje technologie, które można zastosować w formułach termotopliwych w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju rynku jednocześnie redukując popyt na żywice C5. Spoiwa tego rodzaju, które uznawane są za przełomową technologię w produkcji pieluszek i podpasek, można wykorzystywać w produkcji taśm i etykiet. Styrenowe kopolimery blokowe w połączeniu z C5 oraz aromatycznymi, zmodyfikowanymi żywicami klejącymi stanowią częsty wybór ze względu na swobodę dobierania proporcji oraz łatwość użycia. Firma Kraton Polymers opracowała alternatywne rozwiązanie wymagające zastosowania 15% mniej żywic C5 zapewniając przy tym podobne właściwości klejące i koszty w porównaniu z dostępnymi na rynku standardowymi formułami. Nasz wyjątkowy polimer izoprenowo-butadieno-styrenowy jest gotowym do zastosowania rozwiązaniem sprzyjającym rozwojowi i spełniającym potrzeby innowatorów bez uszczerbku dla wydajności. Ponadto, nasze ostatnie innowacje można zastosować w polimerach SBS wykorzystywanych zwykle w produkcji włóknin. Działalność badawczo-rozwojowa Kraton Polymers ma na celu opracowanie nowych możliwości w celu zredukowania zależności od deficytowych składników.

Oprócz prezentacji wspomnianej powyżej, uczestnicy mogą również wysłuchać odczytu dwóch artykułów autorstwa badaczy Kraton Polymers, Martine Dupont oraz Johna Flooda. Pierwsza prezentacja zatytułowana "Technologie Kraton Polymers jako możliwość zmniejszenia lub wyeliminowania żywic klejących C5" będzie mieć miejsce we wtorek, 12 kwietnia 2011r., od 16:00 do 16:20. Druga prezentacja, współorganizowana przez Instytut ds. Włóknin Stanowego Uniwersytetu Północnej Karoliny nosi tytuł "Elastyczne włókniny wykorzystujące styrenowe kopolimery blokowe: następna generacja włóknin spunbond oraz tkanin otrzymywanych za pomocą metody melt blown w jednorazowych lub trwałych zastosowaniach". Prezentacja ta będzie miała miejsce w środę, 13 kwietnia, od 11:50 do 12:20.

Zapraszamy Państwa do udziału w prezentacjach i odwiedzenia stoiska Kraton Polymers 4215 na wystawie INDEX 11. Aby umówić się na spotkanie z naszymi ekspertami, proszę skontaktować się z Vaneese Bell pod numerem telefonu +1-281-504-4792 lub pod adresem Vaneese.bell@kraton.com. Aby uzyskać więcej informacji o produktach Kraton Polymers wystarczy odwiedzić stronę http://www.Kraton.com lub napisać pod adres info@Kraton.com. Odpowiedzi na pytania można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +32-10-470-697 (Europa) lub do naszej siedziby w Stanach Zjednoczonych +1-800-4-Kraton.

Informacje o firmie Kraton Polymers

Firma Kraton Performance Polymers, Inc., produkująca polimery syntetyczne za pośrednictwem swojej spółki zależnej Kraton Polymers LLC i jej filii, jest światowym liderem w branży oraz prawdopodobnie największym producentem blokowych kopolimerów styrenowych (SBC), rodziny produktów, których skład chemiczny firma opracowała prawie pięćdziesiąt lat temu. SBC to wysoce syntetyczne elastomery termoplastyczne zwiększające wydajność wielu produktów dzięki dostarczeniu różnorodnych atrybutów, w tym większej elastyczności, odporności, siły, wytrzymałości i przetwarzalności. Nasze polimery mają szeroki zakres zastosowań, m.in. jako spoidła, powłoki ochronne, produkty kosmetyczne, szczeliwa, smary, opakowania a także produkty medyczne, motoryzacyjne, w kładzeniu nawierzchni, pokryciach dachowych i obuwiu. Obecnie oferujemy około 800 produktów ponad 700 klientom w 60 krajach na całym świecie. Jesteśmy też jedynym producentem SBC, który posiada możliwość produkcji i serwisowania na czterech kontynentach. Nasze produkty powstają w pięciu fabrykach na świecie, w tym w naszej flagowej fabryce w Belpre, Ohio. Pozostałe zlokalizowane są w Niemczech, Francji, Brazylii. Jedna fabryka typu joint venture znajduje się w Japonii.

Kraton, logo i projekt firmy Kraton, Cariflex, Nexar oraz slogan "Giving Innovators their Edge" są znakami towarowymi firmy Kraton Polymers LLC.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które nie dotyczą faktów i często zawierają słowa takie, jak: "wierzy", "spodziewa się", "przewiduje", "szacuje", "zamierza", "planuje", "mógłby" lub też omawiają strategię bądź zamierzenia. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej oparte są na aktualnych przewidywaniach i szacunkach zarządu, które wiążą się z ryzykiem, niepewnością i innymi czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od prognozowanych. Czynniki te, w sposób bardziej szczegółowy, opisuje "Część I. Punkt 1A. Czynniki ryzyka" raportu rocznego na formularzu 10-K złożonego w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, z późniejszymi zmianami w raportach kwartalnych na formularzu 10-Q. Do czynników ryzyka zaliczają się: globalna sytuacja gospodarcza i sytuacja na rynkach kapitałowych; nasza zależność od LyondellBasell Industries w kwestii dostarczania istotnych usług operacyjnych i pozostałych usług; niedopełnienie przez naszych dostawców surowców obowiązków wynikających z długoterminowych umów o dostawę lub też brak możliwości odnowienia lub zastąpienia takich umów po ich wygaśnięciu; ograniczenia w dostępności surowców koniecznych do wytwarzania naszych produktów w ilościach i cenach niezbędnych dla naszego efektywnego i korzystnego funkcjonowania na rynku; konkurencja na naszych rynkach docelowych ze strony innych producentów SBC oraz ze strony producentów produktów, które mogą zastąpić nasze produkty; nasza zdolność do tworzenia i komercjalizacji innowacji technologicznych; nasza zdolność do ochrony własności intelektualnej, od której w znacznej mierze zależy nasza działalność; naruszenie przez nasze produkty praw własności intelektualnej innych podmiotów; sezonowość naszej działalności w branży kładzenia nawierzchni i pokryć dachowych; ograniczenia finansowe i operacyjne związane z naszym ewentualnym wysokim zadłużeniem; roszczenia dotyczące produktów oraz inne procesy sądowe wynikające ze szkód dla środowiska, lub szkód osobistych związanych z wytwórstwem chemicznym; ryzyko polityczne i ekonomiczne w różnych krajach, w których prowadzimy działalność; nieodłączne ryzyko związane z wytwórstwem chemicznym; zmiany prawa dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, w tym prawa regulującego wystawienie naszych pracowników na działanie szkodliwych substancji chemicznych; decyzje naszych klientów, które mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na nasze produkty lub zwiększyć ponoszone przez nas koszty; prawa dotyczące handlu międzynarodowego, kontroli eksportu, działań antymonopolowych, warunków zabudowy i zajmowania lokali oraz zatrudnienia, które mogą wymagać od nas zmiany obecnych praktyk biznesowych i poniesienia znacznych kosztów; nasza relacja z pracownikami; utrata kluczowego personelu, lub niezdolność do odnalezienia i zatrzymania należycie wykwalifikowanych pracowników; wahania kursów walut; fakt niezawierania długoterminowych umów z naszymi klientami; zmniejszenie wartości godziwej naszych środków na świadczenia emerytalne, które może wymagać od nas znacznego zwiększenia przyszłych nakładów finansowych na ten cel; koncentracja własności wśród naszych głównych udziałowców, która może uniemożliwić nowym inwestorom wywieranie jakiegokolwiek wpływu na ważne decyzje firmy. Odbiorców niniejszej informacji prasowej przestrzega się, aby nie polegali nadmiernie na wypowiedziach prognozujących. Nie mamy obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących.

(c) Kraton Performance Polymers, Inc. 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100728/DA42514LOGO)

Źródło: Kraton Performance Polymers, Inc.

KONTAKT:

Kraton Performance Polymers, Inc.

Media

Marcie Coronado

tel. +1-281-504-4975

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2011, 11:02
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ