Newsletter

Biznes i finanse

Zlecone: Grupa Brattle szacuje, że opracowywana przez rząd Holandii strategia gazu ziemnego może przynieść zyski wielkości 21,4 mld EUR i zapewnić 13 600 miejsc pracy

08.12.2010, 22:13aktualizacja: 08.12.2010, 22:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

LONDYN i AMSTERDAM, 8 grudnia 2010 r. /PRNewswire/ - Podczas badania przeprowadzonego dla holenderskiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, Rolnictwa i Innowacji, szefowie firmy Brattle Dan Harris i Coleman Bazelon oraz dr Brad Humphreys z Uniwersytetu Alberta, oszacowali jakiego rodzaju inwestycji należy dokonać w ramach strategii rządowej, aby skutecznie wesprzeć sektor przemysłu gazowego w Holandii i stworzyli tzw. strategię centrum gazowego (Gas Hub strategy).

Badanie przeprowadzone przez firmę Brattle dowodzi, że holenderski sektor gazowy dostarcza do budżetu państwa ok. 10 mld EUR rocznie (a więc 6% całego dochodu narodowego Holandii), zapewnia 66 000 miejsc pracy i wytwarza około 3% PKB tego kraju. Wartość eksportu gazu z Holandii szacowana była w latach 2008 i 2009 na, odpowiednio, ok. 14 i 10 mld EUR, co stanowiło 3 do 4% wartości całkowitego eksportu Holandii.

Autorzy szacują, że skuteczne wprowadzenie strategii centrum gazowego może zapewnić ze strony prywatnych przedsiębiorców i Gasunie inwestycje w infrastrukturę rzędu 7,7 mld EUR, co będzie skutkować przepływem przez Holandię dodatkowych 13 mld m3 gazu rocznie. Dzięki inwestycjom utworzonych zostanie ok. 136 000 rocznych etatów, co będzie się równało zatrudnieniu 13 600 osób na okres 10 lat i przyniesie dochód równy 21,4 mld EUR w postaci towarów i usług. Badanie wskazuje, że wahania popytu i podaży jeśli chodzi o rynek gazowy w Wielkiej Brytanii, mają kluczowe znaczenie dla ilości przepływu gazu w Holandii.

W celu uzyskania lepszego wglądu w opinie, jakie posiadają znaczący gracze na rynku gazowym w Holandii, autorzy badania podjęli się przeprowadzenia wywiadów z przedstawicielami kilku dużych międzynarodowych koncernów, które w aktywny sposób działają na rynku holenderskim oraz innych rynkach europejskich i światowych. Badacze zaobserwowali, że podmioty działające na rynku cenią sobie zwłaszcza szeroki wybór możliwości, zarówno w zakresie kupna, jak i sprzedaży produktów gazowych, jakich dostarcza Holandia ze względu na swoje liczne kontakty z rynkami sprzedaży i dostawcami gazu. Podmioty obecne na rynku zauważyły, że Holandia pozostaje miejscem niezwykle atrakcyjnym dla handlu gazem i postrzegana jest obecnie jako, jeden z najważniejszych i najbardziej przyjaznych dla inwestorów rynków produktów gazowych w UE.

Zapewnienie utrzymania możliwie najbardziej klarownej i konkurencyjnej taryfy przewozowej będzie stanowić kwestię kluczową, jeśli chodzi o zwiększenie rozmiarów tranzytu. Ponadto, rozwijanie płynności holenderskich ośrodków handlu gazem (the Title Transfer Facility w skrócie TTF) będzie mieć istotne znaczenie, ponieważ da Holandii przewagę miejsca docelowego importu LNG. Badacze twierdzą, że Holandia powinna skupić swoje środki finansowe na prowadzonych obecnie pracach naukowo-badawczych w przemyśle gazowym i badaniach uniwersyteckich prowadzonych na pobliskich obszarach geograficznych, dotyczących takich zagadnień jak biogaz, który może być podstawą przyszłego eksportu i rozwoju.

"W związku z tym, że rodzima produkcja gazu w Europie maleje, natomiast rynek staje się coraz bardziej liberalny, handel i import gazu będą wzrastać. Pozycja Holandii jest na tyle silna, że może się ona domagać udziałów na rozwijających się rynkach przesyłu i handlu gazem oraz importu LNG - zauważa pan Harris. - Jednak, jak zauważamy w naszej analizie, ambicjom tym z pewnością sprzeciwią się Belgia, Austria i Włochy, które również mają w planach rozwijanie własnych centrów gazowych".

Badanie wyszczególnia inicjatywy, dzięki którym możliwe byłoby przybliżenie sukcesu holenderskiego sektora gazowego, takie jak umożliwienie Gas Transport Services (GTS) sprzedaży otwartej prowadzonej na podstawie długoterminowych, wieloletnich taryf, czy też silniejsza integracja rynku dnia bieżącego TTF z nowym holenderskim rynkiem bilansującym. Najważniejszym celem jest utworzenie pojedynczego rynku dnia bieżącego, dzięki czemu możliwe będzie zmaksymalizowanie płynności.

Holenderskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Rolnictwa i Innowacji w środę, 8 grudnia, przedłoży w Parlamencie raport przygotowany przez firmę Brattle "Znaczenie ekonomiczne holenderskiej strategii centrum gazowego dla Holandii". Raport zostanie ponadto rozesłany do członków grupy ekspertów gazowych powołanej przy ministerstwie - Grupy Doradczej ds. Centrum Gazowego. Raport można pobrać ze strony: http://www.brattle.com.

Grupa Brattle zajmuje się świadczeniem usług konsultingowych i przedstawianiem opinii eksperckich w zakresie ekonomii i finansów korporacjom, kancelariom prawnym i instytucjom publicznym na całym świecie. Ekspertyzy dotyczą polityki antytrustowej, konkurencji rynkowej, wyceny i odszkodowań, użyteczności regulacji, wyznaczania progów i planowania w sieciach przemysłowych. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić stronę: http://www.brattle.com.

Źródło: Grupa Brattle

KONTAKT:

Laura A. Burns

The Brattle Group

tel. +1-617-864-7900

e-mail: Laura.Burns@brattle.com

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.12.2010, 22:13
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ