Newsletter

Biznes i finanse

Zlecone: ITGA: 79 krajów rozwijających się przeciwko wytycznym Międzynarodowej Organizacji Zdrowia

15.11.2010, 12:17aktualizacja: 15.11.2010, 12:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

LIZBONA, Portugalia - (BUSINESS WIRE) - Międzynarodowy Związek Plantatorów Tytoniu (International Tobacco Growers' Association, ITGA) z entuzjazmem przyjął decyzję Rady Ministrów Grupy Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) o odrzuceniu wytycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczących delegalizacji określonych składników wykorzystywanych w produktach tytoniowych, które mają zostać przyjęte podczas IV Konferencji Stron (Conference of the Parties) w Urugwaju w przyszłym tygodniu(1).

Najnowsze wytyczne WHO dotyczące artykułów 9 i 10 Ramowej Konwencji o Ograniczaniu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (FCTC) praktycznie wyeliminują papierosy smakowe, których produkcja wymaga zastosowania określonych składników oraz których konsumpcja stanowi połowę światowej konsumpcji tytoniu. Przyjęcie wytycznych wywołałoby drastyczne zmniejszenie popytu na tytoń typu burley i inne tytonie orientalne stosowane w produkcji tych wyrobów. Zakaz ten został zaproponowany pomimo oficjalnego stwierdzenia WHO mówiącego, że wyroby tytoniowe niezawierające tych składników są równie szkodliwe.

AKP jest ostatnią z organizacji, która zakwestionowała stanowisko WHO i przyłącza się do takich organizacji jak Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), Wspólnota Karaibska (CARICOM) oraz Unia Afrykańska (AU) w ich żądaniach odrzucenia lub odłożenia decyzji, gdyż mogłyby one wywołać poważne ekonomiczne i społeczne zniszczenia w krajach rozwijających się.

Antonio Abrunhosa, dyrektor generalny ITGA, reprezentującej 30 milionów plantatorów tytoniu, komentując decyzję AKP powiedział: "Grupa AKP uznała, że nie należy przyjmować wytycznych WHO. Jej przesłanie dla WHO jest proste; przed podjęciem decyzji należy konsultować się ze stronami zainteresowanymi."

WHO podjęła kontrowersyjną decyzję o wykluczeniu plantatorów tytoniu ze wszystkich dyskusji dotyczących opracowania wytycznych FCTC, uznając ich za grupę ingerującą w ten proces.

ITGA zwraca się do przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących w Konferencji Stron w Urugwaju, aby w pełni zrozumieli skutki przyjęcia artykułów 9 i 10 FCTC. "Wytyczne te pozbawią źródła dochodu miliony najuboższych osób na świecie bynajmniej nie ze względów zdrowotnych", stwierdza Abrunhosa.

Uwagi dla redaktorów:

1. IV Konferencja Stron WHO w sprawie Ramowej Konwencji o Ograniczaniu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (FCTC) odbędzie się w Punta Del Este w Urugwaju w dniach 15-20 listopada 2010 r. Więcej: http://www.tobaccoleaf.org/.

2. Wytyczne dla artykułów 9 i 10 FCTC zalecają zakaz stosowania określonych składników w wyrobach tytoniowych.

3. Grupa Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) jest organizacją stworzoną na mocy Porozumienia z Georgetown z 1975 r. obejmującą 79 narodów (48 afrykańskich, 16 karaibskich i 15 z regionu Pacyfiku). Głównymi celami organizacji są zrównoważony rozwój oraz zmniejszenie ubóstwa w państwach członkowskich, jak również większa integracja ze światową gospodarską, w tym dzięki umowom o partnerstwie gospodarczym z Unią Europejską.

KONTAKT:

ITGA

John Read

e-mail: john.read@readdillon.com

tel. +447 774 476 391.

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.11.2010, 12:17
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.