Newsletter

Biznes i finanse

Zrobiono pierwszy krok do utworzenia największej izby rozliczeniowej w Europie Środkowej

17.12.2021, 14:18aktualizacja: 17.12.2021, 15:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/M. Kmieciński
Fot. PAP/M. Kmieciński
Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keler CCP - wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie - właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

Porozumienie term sheet (red. zestawienie kluczowych warunków biznesowych) zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions (CPS), spółki działającej w obszarze post-transakcyjnym na rynkach towarowych, strona polska będzie jej większościowym akcjonariuszem. Uzyska też większość w radzie nadzorczej i zarządzie.

TGE wniesie do CPS aportem wszystkie akcje w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT), a Narodowy Bank Węgier i Giełda w Budapeszcie - wszystkie posiadane pośrednio lub bezpośrednio udziały w Keler CCP.

Obecnie GPW posiada 100 proc. kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio w ramach GK TGE 100 proc. kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków. IRGiT prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na TGE.

Z kolei Keler CCP to jedyny centralny depozyt papierów wartościowych na Węgrzech. Spółka jest własnością Narodowego Banku Węgier i Giełdy w Budapeszcie. Pełni funkcję izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń.

„Planowane połączenie polskiej i węgierskiej spółki jest projektem stricte biznesowym mającym na celu stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej, mogącej ofertować usługi na rynku polskim i węgierskim oraz w innych krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” - wyjaśniał Michał Piątek, dyrektor działu strategii i analiz GPW. „Celem projektu jest zbudowanie regionalnego CCP (red. tzw. centralnego kontrpartnera, ang. central counterparty), która pozwoli nam na budowę przewag konkurencyjnych, na wdrażanie nowych usług i krzyżowej sprzedaży obecnych oraz na proponowanie nowych rozwiązań dla regionu” - wymieniał.

„Istotny jest nie tylko sam fakt integracji, ale przede wszystkim takie połączenie podmiotów, które uczyni izby bardziej efektywnymi i przez to bardziej zyskownymi” - podkreślił Michał Piątek. „Porozumienie jest ważne do końca III kwartału 2022 roku, oznacza to, że daliśmy sobie mniej niż rok, żeby sfinalizować tę transakcję” - dodał.

Ten proces będzie się składał z czterech faz:

· Faza „0” to wybór międzynarodowych, niezależnych doradców, którzy dokonają wyceny spółki oraz uzyskanie wszelkich zgód korporacyjnych;

· Faza „1” obejmuje podpisanie wiążącej umowy inwestycyjnej, wybór członków zarządu i rady nadzorczej;

· Faza „2” to wniesienie aportem całego akcjonariatu IRGiT i Keller CCP;

· Faza „3” oznacza zamknięcie transakcji.

CPS będzie oferować komplet usług rozliczeniowych we wszystkich klasach, zarówno kasowych, jak i instrumentów pochodnych. „Mam nadzieję, że ta współpraca przyczyni się do tego, że początek integracji izb rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej, jakiej jesteśmy dziś świadkiem, będzie stanowił ważny element budowy rynku kapitałowego i towarowego w naszym regionie” - powiedział dyrektor Piątek.

„Dla naszej grupy kapitałowej jest to absolutnie przełomowe wydarzenie. Liczę na to, że Towarowa Giełda Energii szybko przejdzie do finalnej umowy, nastąpi szybka integracja od strony systemowej i nowa oferta produktowa trafi na rynek. Dzięki potencjalnej transakcji zmieni się oblicze Trójmorza i środkowej Europy w zakresie infrastruktury transakcyjnej” - powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. „Dziękuję naszym węgierskim przyjaciołom, że dzięki nim możemy się wybrać w taką wspaniałą podróż, jaką jest zaoferowanie Europie Środkowej kompleksowego rozwiązania rozliczeniowego opartego o dwie spółki” - dodał prezes GPW.

„Dla nas, jako spółki matki TGE, ważne jest, że współpraca z Keler CCP umożliwia stworzenie instrumentów pochodnych na rynkach towarowych i obracanie nimi, myślę tu o naszym rynku rolnym, rynku energii elektrycznej i gazu” - mówił Marek Dietl. „Wiem, że uczestnicy rynku czekają na takie instrumenty finansowe. W obecnych czasach podwyższonej niepewności w zakresie cen energii, instrumenty zabezpieczające ryzyko będą na pewno mile widziane” - wyraził nadzieję prezes GPW.

Satysfakcję z zawartej umowy wstępnej wyraził również Richard Végh, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, która wraz z Narodowym Bankiem Węgier posiada 100 proc. udziałów w Keller CCP.

„To jest dla nas cudowny dzień, kiedy podpisaliśmy list intencyjny i tworzymy inicjatywę środkowoeuropejską. Dla giełdy nasze udziały w Kelerze to jest inwestycja o bardzo wysokim znaczeniu, dlatego że wszyscy dążą do tego, aby w sposób zintegrowany funkcjonować wzdłuż łańcucha wartości. Daje nam to przewagę konkurencyjną - wskazywał Richard Végh. „Przedmiotem tego porozumienia jest tworzenie holdingu spółek rozliczeniowych w naszym regionie. Traktujemy je jako doskonałą okazję na współpracę międzynarodową i to będzie świetny przykład dla innych państw w naszym regionie” - podkreślił.

Zdaniem Adama Młodkowskiego, wiceprezesa zarządu TGE jest to projekt perspektywiczny, wyznaczający zupełnie nowe kierunki rozwoju.

„Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem w projekcie i mamy świadomość tego, że w najbliższych miesiącach jest przed nami dużo pracy, m.in. kwestia przeprowadzenia wycen i analiz oraz poszukiwania synergii w obszarze przychodowym i kosztowym. Jestem jednak przekonany, że te prace zakończą się pozytywnie i dojdzie do zawarcia umowy joint venture, która stworzy zupełnie nowe perspektywy dla naszej grupy” - mówił wiceprezes TGE.

Jego zdaniem współpraca TGE z tak doświadczonym partnerem jak Keler CCP pozwoli spółce na rozwój rynku instrumentów finansowych poprzez wprowadzenie instrumentów pochodnych, które stanowią przyszłość tego rynku i są notowane na większości towarowych giełd w Europie Zachodniej.

„Jeżeli przejdziemy do kolejnych faz i powstanie największa izba rozliczeniowa w Europie Środkowej, to stworzy się w ten sposób podstawa, żeby myśleć o tym, że w perspektywie kilku lat można zbudować wręcz taki hub środkowoeuropejski dotyczący całego rynku towarowego” - podsumował Adam Młodkowski.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 17.12.2021, 14:18
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ