Newsletter

ZUE SA (12/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

07.06.2024, 16:42aktualizacja: 07.06.2024, 16:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2024

Zarząd ZUE S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A. (ZWZ), które odbyło się w dniu 7 czerwca 2024 roku byli:

1. Wiesław Nowak dysponujący 14.400.320 akcjami uprawniającymi do takiej samej liczby głosów co stanowi 62,53% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 90,73% liczby głosów na ZWZ,

2. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny dysponujący 1.461.659 akcjami uprawniającymi do takiej samej liczby głosów co stanowi 6,35% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 9,21% liczby głosów na ZWZ.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 16:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ