Newsletter

ZUE SA (13/2024) Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2023.

07.06.2024, 16:49aktualizacja: 07.06.2024, 16:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2024

Zarząd ZUE S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. (Spółka) w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, podjętą w dniu 7 czerwca 2024 roku, zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki dywidenda za rok 2023 w wysokości 4.780.740,51 zł tj. 0,21 zł na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ustalono na dzień 12 września 2024 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 września 2024 roku.

Spółka informuje, że z podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 są wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2014 r. Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę w ramach odkupu akcji własnych wynosi 264 652.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 16:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ