Newsletter

ZUE SA (5/2024) Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu ZUE S.A.

12.04.2024, 13:10aktualizacja: 12.04.2024, 13:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2024

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu ZUE S.A. obecnej kadencji Pani Magdaleny Nowak, jako Wiceprezesa Zarządu. Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki powierzyła jej stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2024 roku.

Magdalena Nowak jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Od początku kariery zawodowej związana z Grupą ZUE, w której przeszła przez wszystkie szczeble organizacyjne ZUE S.A., rozpoczynając pracę w 2004 roku na stanowisku referenta, a następnie specjalisty. W 2013 roku objęła stanowisko specjalisty ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód, a rok później kierownika działu technicznego obsługując pod kątem gwarancyjnym i prawnym realizowane kontrakty.

W listopadzie 2016 roku została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora ds. produkcji odpowiedzialnego za realizację wszystkich kontraktów wykonywanych dla PKP PLK S.A. W kwietniu 2020 roku została powołana na stanowisko dyrektora zarządzającego stając na czele pionu, realizującego największe w ZUE S.A. zadania inwestycyjne w Polsce i za granicą. Funkcję tę pełni nadal.

W latach 2007 - 2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. Od 2017 roku pełni funkcję prokurenta samoistnego.

Magdalena Nowak jest córką Wiesława Nowaka pełniącego funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego, będącego akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi 62,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZUE S.A.

Magdalena Nowak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Magdalena Nowak nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.04.2024, 13:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ