Newsletter

ZUE SA (6/2024) Informacja o aneksie do umowy z CaixaBank S.A.

22.04.2024, 14:22aktualizacja: 22.04.2024, 14:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2024

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 roku Spółka zawarła z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce (Bank) aneks do umowy o limit na gwarancje bankowe (Umowa), o której Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 16/2022 oraz ostatnim raporcie okresowym.

Na podstawie aneksu zwiększono wysokość przyznanego Spółce limitu linii z 50 mln zł do 75 mln zł oraz dostosowano zabezpieczenia Umowy do zwiększonego limitu. Zwiększony limit będzie udostępniony do dnia 30 kwietnia 2025 roku. Strony dopuszczają możliwość jego przedłużenia na kolejne okresy, na warunkach określonych odrębnie.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.04.2024, 14:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ