Newsletter

ZUE SA (7/2024) Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023.

06.05.2024, 14:52aktualizacja: 06.05.2024, 14:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 6 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 22 028 tys. zł w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 4 781 tys. zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,21 zł na jedną akcję;

2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 17 247 tys. zł na kapitał zapasowy.

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący rekomendowanego przeznaczenia zysku netto za 2023 r. zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.05.2024, 14:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ