Newsletter

ZUE SA (8/2024) Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023.

08.05.2024, 13:49aktualizacja: 08.05.2024, 13:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 8/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 dotyczącego podjęcia przez Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 22 028 tys. zł w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 4 781 tys. zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,21 zł na jedną akcję;

2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 17 247 tys. zł na kapitał zapasowy,

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż ostateczną decyzję w sprawie zysku netto za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.05.2024, 13:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ