Newsletter

Wydarzenia

Konferencja "Europa Karpat - Karpaty, góry, które łączą"

31.08.2023, 12:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Europa Karpat - Karpaty, góry, które łączą

Żyjemy w czasach hołdujących przekonaniu o nadzwyczajnych możliwościach jednostki, społeczeństwa i państwa w dziedzinie podporządkowywania innych własnym materialnym i niematerialnym interesom. Pomimo, że nie tylko indywidualne doświadczenie uczy nas, że dobra materialne są przemijające, związane z nim przeżycia powierzchowne, a jako ludzie i narody mamy przyrodzoną potrzebę realizacji głębszych, nieprzemijających wartości.

Cykl organizowanych od blisko trzech dziesięcioleci konferencji Europy Karpat, gdzie politycy, samorządowcy, eksperci i przedstawiciele wolnych zawodów z szeroko pojętej Europy Środkowej mają możliwość niczym nie skrępowanej wypowiedzi i dyskusji, wydaje się na wspomnianym tle, wartością samą w sobie.

Udział w konferencji wezmą:

  • Min. Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Ákos Engelmayer, prezes Wspólnoty Węgierskiej w Polsce, b. ambasador Węgier w Polsce
  • Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.
  • Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Termin konferencji: 4 września 2023 r., godz. 13.00

Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału