Newsletter

Borzęcin: Wsparcie rozwoju szkół

04.04.2014, 14:01aktualizacja: 04.04.2014, 14:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Bielczy ukończyli szkolenie, którego tematem było ,,Ocenianie kształtujące”.

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Bielczy ukończyli szkolenie, którego tematem było ,,Ocenianie kształtujące”. Pięciomodułowe szkolenie, łącznie 25 godzin w Publicznej Szkole Podstawowej, zostało przeprowadzone przez panie: Małgorzatę Charaszkiewicz i Agnieszkę Szajer, ze Szkoły Coachingu Lilianny Kupaj. Natomiast w Publicznym Gimnazjum szkolenie o tej samej tematyce również w wymiarze 25 godzin, poprowadził pan Wojciech Papaj z MCDN w Tarnowie.

Zajęcia miały miejsce w ramach realizowanego przez Powiat Brzeski projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim". Nowoczesny system wspomagania szkół, w który wpisuje się pilotażowy projekt realizowany w ponad 90 szkołach w Powiecie Brzeskim zapewnia kompleksowe wsparcie tych placówek. To znaczy, że szkoła nie jest pozostawiona sama sobie w całym procesie rozwoju, który uwzględnia następujące elementy: diagnozę potrzeb, doskonalenie umiejętności, wdrażanie do praktyki szkolnej, monitorowanie efektów wprowadzanych zmian oraz sprawozdanie i rekomendacje.

W poprzednim roku szkolnym - 2012/2013 grono pedagogiczne doskonaliło swój warsztat pracy w oparciu o obszary: ,,Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” oraz ,,Wspieranie pracy wychowawców klas,,. Nauczyciele, korzystając z różnorodnych form pracy, poprzez uczestnictwo w zaplanowanych formach doskonalenia, poszerzyli wachlarz metod nauczania, aby w jeszcze większym stopniu angażować uczniów w proces dydaktyczny.

W bieżącym roku szkolnym, na drugim etapie realizacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb szkoły rocznego planu wspomagania (RPW), zaprojektowane zostało doskonalenie pracy grona pedagogicznego. Nauczyciele wprowadzają metodę oceniania kształtującego w oparciu o opracowany model wdrażania. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się. Nauczyciel wykorzystuje tę informację w celu modyfikowania dalszego nauczania. Natomiast uczeń otrzymuje informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Proces wdrażania jest monitorowany wybranymi metodami i narzędziami w związku z czym w czerwcu nauczyciele dokonają ewaluacji wprowadzenia oceniania kształtującego.

opracowała Magdalena Wojnicka SORE

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.04.2014, 14:01
Źródło informacji UG Borzęcin
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ