Newsletter

Ruda Śląska: „Gen bohatera”

03.04.2014, 12:37aktualizacja: 03.04.2014, 12:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Na jednej stronie podobizna Jana Karskiego, na drugiej polskie godło – tak wygląda sztandar przekazany dzisiaj Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej

Na jednej stronie podobizna Jana Karskiego, na drugiej polskie godło – tak wygląda sztandar przekazany dzisiaj Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej. – Jestem pewna, że pod sztandarem Jana Karskiego, wybitnego Polaka, będziecie kultywować najważniejsze wartości – mówiła

do młodzieży Grażyna Dziedzic, matka chrzestna sztandaru.

- Jestem niezmiernie szczęśliwa, że po 6 latach od nadania szkole imienia legendarnego kuriera Jana Karskiego, społeczność Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach otrzymała dzisiaj ten przepiękny i bardzo symboliczny w swojej wymowie sztandar – mówiła Agata Ociepka, dyrektor szkoły. - Stało się to za sprawą aktywnych działań i hojności Rady Rodziców. Od dzisiaj nasze Gimnazjum ma już swój sztandar, który jest symbolem jego historii i tradycji. Jest to wielkie

i radosne święto dla całej społeczności szkolnej, dzielnicy Bielszowice oraz wszystkich przyjaciół bielszowickiego gimnazjum na czele z władzami miasta i oczywiście panią prezydent jako matką chrzestną sztandaru.

Sztandar został wykonany na podstawie ekspertyzy heraldyczno-weksylologicznej. Po jej przygotowaniu Rada Miasta Ruda Śląska, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 14, przyjęła uchwałę w sprawie nadania sztandaru szkole. Na sztandarze umieszczony jest portret Jana Karskiego, który mieści się w rombie, symbolizującym najcenniejszy kamień – brylant. Obramowanie portretu nawiązuje do najwyższych odznaczeń przyznanych bohaterowi przez Polskę (Order Orła Białego) i Stany Zjednoczone (Medal Wolności). Umieszczenie portretu na otwartej księdze z kartami w polskich i amerykańskich barwach wskazuje na fakt, że osoba patrona jest niezwykle ważna w historii oby tych narodów. - To doniosłe w życiu Szkoły wydarzenie jest doskonałą okazją, by po raz kolejny przypomnieć sylwetkę prawdziwego bohatera, jakim bez wątpienia był patron szkoły – Jan Karski – mówiła Grażyna Dziedzic. - Mam nadzieję, że pod Jego sztandarem rudzka młodzież będzie nie tylko przyswajać wiedzę, ale przede wszystkim ponadczasowe wartości jakimi są honor, tolerancja i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka – mówiła prezydent.

Nadanie sztandaru przypada na Rok Jana Karskiego ogłoszony z okazji 100-lecia Jego urodzin przez Sejm RP. Uroczystość w Gimnazjum nr 14 wpisuje się więc w miejskie obchody rocznicy, które odbędą się przede wszystkim w Międzynarodowym Instytucie Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, który działa w Rudzie Śląskiej. – Cieszę się, że Gimnazjum nr 14 ma tak zacnego patrona, dzięki czemu Jan Karski jest jeszcze bardziej obecny w Rudzie Śląskiej, a gen Jego bohaterstwa przekazywany kolejnym pokoleniom – mówiła Bożena Łobzowska, prezes Instytutu. – Jestem pewna, że miasto godnie uczci Rok Jana Karskiego i już dziś zapraszam na kolejne uroczystości, które będą miały miejsce zarówno w Instytucie, jak i w Miejskim Centrum Kultury.

Warto podkreślić, że uroczystości zaszczycili goście wraz z pocztami sztandarowymi z Gimnazjum

nr 18 w Łodzi oraz Gimnazjum integracyjnego nr 4 w Kielcach. Wraz z rudzkim Gimnazjum są to trzy szkoły, które noszą imię słynnego kuriera. Jan Karski, a właściwie Jan Kozielewski, był obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowym obywatelem Izraela, prawnikiem, historykiem

i dyplomatom. Dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, by jako naoczny świadek zdać relację zachodnim mocarstwom z procesu zagłady Żydów podczas okupacji nazistowskiej w Polsce. Przekazał także informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Po wojnie wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu na Wydziale Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Zmarł w roku 2000

w Waszyngtonie, a w ostatnią drogę odprowadzili go m.in. ówcześni prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych.

Historia szkoły sięga roku 1963 , kiedy została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 17.

Po reformie szkolnictwa, uchwałą Rady Miasta, została ona przekształcona w Gimnazjum nr 14, które rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku. Obecnie w Gimnazjum nr 14 uczy się 184 uczniów w tym 3 klasy są integracyjne. Grono pedagogiczne liczy sobie 26 osób.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.04.2014, 12:37
Źródło informacji UM Ruda Śląska
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ