Newsletter

Toruń: Lokale z niższym czynszem

20.11.2020, 07:02aktualizacja: 20.11.2020, 07:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Lech Kamiński
Fot. Lech Kamiński
Zostanie udzielona obniżka czynszu w wysokości 90% dla najemców gminnych lokali użytkowych – tak zadecydowała 19 listopada Rada Miasta Torunia.

Aby pomóc przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym zminimalizować negatywne skutki finansowe związane z rządowymi obostrzeniami nałożonymi w połowie października 2020 r., Gmina Miasta obniży czynsz dla najemców lokali użytkowych. Będzie to kolejne rozwiązanie pomocowe, które oferuje miasto - podobne ulgi stosowano już od marca tego roku w ramach programu „Toruń dla przedsiębiorców”.                                                                                                                                    

Uchwała zakłada obniżenie czynszu gminnych lokali użytkowych w wysokości 90% stawki za każdy miesiąc najmu, z zastrzeżeniem, że w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe, obniżka nie będzie niższa od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zaprzestali powadzenie działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli zakres tej działalności w wynajmowanym lokalu. Wykazać będą musieli przy tym, że odnotowali spadek wynoszący nie mniej niż 40% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019. Tę samą obniżką objęte będą organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeśli ich działalność na mocy obowiązujących przepisów zostanie zakazana lub ograniczona.

Najemcy, którzy będą chcieli się ubiegać o tę formę pomocy, spełnić będą musieli również wymóg niezalegania wobec ZGM-u z zapłatą zobowiązań wymagalnych. Za zaległość nie będzie jednak uznawany 1-miesięczny czynsz - oznacza to, że jeśli przedsiębiorca będzie zalegał z opłatą za czynsz w listopadzie, nadal będzie mógł skorzystać z obniżki w grudniu.

Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapis taki przewidziano, aby pomoc mogła jak najszybciej trafić do toruńskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, tym samym ochronić więcej miejsc pracy i uniknąć upadłości firm.

WYSOKOŚĆ OBNIŻKI – 90%

DLA KOGO? – przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które wynajmują lokal gminny

WARUNKI

 -   zaprzestanie lub ograniczenie działalności w lokalu gminnym w związku z obostrzeniami rządowymi
 -   wykazanie spadku przychodów w wysokości nie mniej niż 40% w odniesieniu do okresu analogicznego w 2019
 -   niezaleganie z zapłatą zobowiązań (za wyjątkiem 1-miesięcznego czynszu)

 

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Data publikacji 20.11.2020, 07:02
Źródło informacji Toruń
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ