Newsletter

Nauka i technologie

Europosłowie za normami dla wszystkich zanieczyszczeń powietrza wpływających na zdrowie

09.03.2021, 12:15aktualizacja: 09.03.2021, 12:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2013 EP
© European Union 2013 EP
Eurodeputowani z Komisji Ochrony Środowiska przegłosowali na początku marca wniosek o lepsze egzekwowanie obecnych norm jakości powietrza oraz ustanowienie nowych norm w zakresie zanieczyszczeń dotychczas nieuregulowanych.

W czwartek, 4 marca Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektyw dotyczących jakości powietrza (AAQ). Za było 43 europosłów, przeciwko 33, a 3 wstrzymało się.

W uchwale czytamy m.in., że unijna polityka czystego powietrza odniosła sukces w obniżaniu emisji i stężeń większości zanieczyszczeń powietrza w Europie, a dyrektywy w sprawie jakości powietrza skutecznie ustalają wspólne unijne normy jakości powietrza. Zaznaczono jednak, że okazały się one tylko częściowo skuteczne w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza i ograniczaniu jego negatywnego wpływu na zdrowie, jakość życia i środowisko.

W dokumencie podkreślono również, że duża liczba państw członkowskich nadal nie spełnia w pełni obecnych norm jakości powietrza, pomimo wszczęcia przez Komisję Europejską postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom i orzeczeniom sądów żądających zgodności z dyrektywami w sprawie jakości powietrza.

Dlatego europosłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję do lepszego egzekwowania już istniejących norm. Jednocześnie wyrazili zadowolenie z zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie zobowiązań do rewizji norm jakości powietrza. Według europosłów konieczna jest dokładna ocena nowych norm WHO, aby zdecydować, czy konieczne jest dostosowanie standardów jakości powietrza w UE do norm WHO.

Zdaniem eurodeputowanych zmienione normy jakości powietrza powinny obejmować również inne nieuregulowane zanieczyszczenia, które mają negatywny wpływ na zdrowie i środowisko w UE, takie jak mikrocząstki, czarny węgiel, rtęć i amoniak.

Hiszpański europoseł sprawozdawca Javi Lopez (SD) przypomniał, że zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną ok. 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w Europie i ma niszczycielski wpływ na środowisko. „UE nie może pozostać obojętna wobec tego zagrożenia” – podkreślił.

„Dyrektywy w sprawie jakości powietrza były tylko częściowo skuteczne w realizacji swoich celów. W związku z tym zwracamy się do Komisji o zwiększenie ambicji w zbliżającym się przeglądzie dyrektyw w 2022 r. poprzez skuteczniejsze egzekwowanie, poprawę reprezentatywności i przejrzystości naszej sieci monitorowania oraz zmianę unijnych norm jakości powietrza zgodnie z wytycznymi WHO i najnowszymi zaleceniami naukowymi” – zaznaczył Lopez.  

Posłowie do PE wezwali też Komisję do sporządzenia listy obejmującej substancje lub związki budzące obawy społeczeństwa lub środowisk naukowych w związku z ich wpływem na zdrowie (jak np. mikrocząsteczki plastiku).

Podkreślili również potrzebę zagwarantowania, że jakość powietrza jest mierzona w odpowiednich miejscach i przy źródłach emisji, aby zapewnić prawidłowe oszacowanie zanieczyszczenia powietrza. Wezwali przy tym do poprawy informacji i świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Głosowanie nad raportem komisji ENVI ma się odbyć podczas sesji plenarnej w dniach 24-25 marca 2021 r.

W listopadzie 2019 r. Komisja Europejska opublikowała swoją ocenę dostosowania dyrektyw w sprawie jakości powietrza. Okazało się, że były one częściowo skuteczne w osiąganiu ogólnych celów zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i ograniczania jego negatywnych skutków, ale nadal dochodzi do naruszeń unijnych norm jakości powietrza, które mają znaczący wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Z dokumentu wynika, że zanieczyszczenie powietrza jest nadal głównym zagrożeniem dla zdrowia środowiska zarówno w UE, jak i na świecie.

Komisja ogłosiła plan działania dotyczący zerowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, który ma zostać opublikowany w maju 2021 r.

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.03.2021, 12:15
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ