Newsletter

Nauka i technologie

MC KPRM: OSE pomocne w zdalnej edukacji (komunikat)

19.05.2021, 12:03aktualizacja: 19.05.2021, 12:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Media - Cyfryzacja KPRM informuje:

Zapytaliśmy nauczycieli i dyrektorów, skąd prowadzą zdalne lekcje, z jakiego internetu korzystają i czy nie brakuje im sprzętu. Większość pracuje z budynku szkoły i wykorzystuje internet dostarczany przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jego operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Duże wsparcie

Szkoły powoli wracają do nauki stacjonarnej. Ostatnie miesiące to jednak przede wszystkim edukacja zdalna. Jak radzili sobie z nią nauczyciele, jak i czy pomogła im w tym Ogólnopolska Sieć Edukacyjna? – o to zapytaliśmy w naszej ankiecie.

Do wszystkich szkół podłączonych do OSE na początku marca skierowaliśmy ankietę. Zapytaliśmy w niej m.in. o częstotliwość prowadzenia zajęć online z budynku szkoły z wykorzystaniem internetu OSE i zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej edukacji. Nasza próba badawcza objęła ostatecznie 4552 placówki.

A oto, czego się dowiedzieliśmy:

74,2% szkół, które są w OSE, prowadzi/prowadziło zdalne zajęcia z budynku szkoły, wykorzystując dostarczany przez nas internet (z czego 65,7% – codziennie).

Im bardziej zurbanizowana gmina, tym częściej lekcje online były prowadzone z budynku szkoły (gmina wiejska – 61,7%, gmina miejsko-wiejska – 66,6% oraz gmina miejska – 67,4%).

W województwach: dolnośląskim (76,1%), zachodniopomorskim (75,3%), warmińsko-mazurskim (73,2%), lubuskim (71,9%) częstotliwość realizacji przez nauczycieli lekcji online „codziennie” z budynku szkoły jest na poziomie ponad 70%. Oznacza to, że prawie trzy na cztery szkoły w tych regionach deklarowały, że kadra pedagogiczna prowadzi lekcje online z budynku szkoły codziennie.

W szkole podstawowej (68,4%) nauczyciele częściej niż w szkole ponadpodstawowej (53,5%) prowadzą lekcje online codziennie z klas znajdujących się w budynku szkolnym.

Prawie w 3/4 szkół co najmniej kilku nauczycieli prowadzi zajęcia online z budynku swojej placówki edukacyjnej („kilku nauczycieli” – 50,1% oraz „mniej niż połowa” – 21,6%), a w ponad 10% szkół więcej niż połowa kadry pedagogicznej prowadzi lekcje zdalne stacjonarnie, ze szkoły. W 6,3% szkół cała kadra nauczycielska prowadzi zajęcia online z budynku szkolnego.

Ponad połowa (53,6%) respondentów każdego dnia korzysta z internetu w szkole nie dłużej niż sześć godzin. Natomiast 46,4% ankietowanych poświęca na korzystanie ze szkolnego internetu ponad sześć godzin dziennie.

Prawie 90% ankietowanych deklaruje dobre przygotowanie szkoły do lekcji online w zakresie sprzętowym (88%).

44,1% respondentów jest zdania, że nauczycielom nie brakuje narzędzi, które wspomagają nauczanie zdalne.

Szczegółowe wyniki ankiety w raporcie „Nauka w trybie zdalnym a wykorzystanie internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Kluczowy projekt

Celem programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest zbudowanie oraz utrzymanie infrastruktury, łączącej wszystkie szkoły w Polsce z szybkim, bezpiecznym i bezpłatnym internetem. Dzięki OSE wszyscy uczniowie - z większych i mniejszych miejscowości - mają zagwarantowany równe szanse w dostępie do sieci i narzędzi online, pomocnych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych oraz jednakowe możliwości korzystania z zasobów edukacyjnych online.

– OSE to kluczowy projekt nie tylko z punktu widzenia modernizacji polskiej szkoły, ale i – o czym przekonaliśmy się podczas pandemii – z punktu widzenia funkcjonowania polskiej szkoły. Kiedy startowaliśmy, czyli we wrześniu 2017 r., tylko 10% polskich szkół miało dostęp do szybkiego internetu. Dziś to już blisko 20 tys. placówek uczestniczących w programie i około 5 milionów użytkowników – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dostarczane do szkół symetryczne łącze o przepustowości 100/100 Mb/s pozwala bez przeszkód prowadzić zajęcia z użyciem wirtualnych treści edukacyjnych, także w trybie zdalnym.

– Dziś, po ponad roku nauki na odległość, wiemy, że szybki i bezpieczny internet OSE bardzo pomaga nauczycielom w realizacji zadań edukacyjnych. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że infrastruktura działa i jest z powodzeniem wykorzystywana do zdalnego nauczania – mówi Maciej Dudkiewicz, dyrektor Centrum Kontaktu OSE w NASK.

Nie tylko internet

Szkoły, które przystąpiły do programu OSE, mogą liczyć także na dodatkowe wsparcie w formie wyposażenia i zasobów edukacyjnych

– Przekazaliśmy szkołom 800 pracowni mobilnych z punktem dostępowym do sieci. Każdy zestaw to szafa wyposażona w 16 laptopów, którą szkoła może z łatwością transportować pomiędzy salami, umożliwiając uczniom wykorzystanie narzędzi TIK na wszystkich lekcjach. Szkoły otrzymały również od OSE 60 tys. tabletów z dostępem do internetu. Wiemy, że przekazany sprzęt jest na co dzień wykorzystywany w zdalnym nauczaniu – mówi Maciej Dudkiewicz

OSE to także rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Na platformie e-learningowej OSE IT Szkoła znajdą ponad 200 kursów w kilkunastu kategoriach, które pozwolą zdobyć nową wiedzę i lepiej poznać otaczający świat. Cyberbezpieczeństwo, programowanie, sztuczna inteligencja, multimedia, grafika, technologie internetowe i wiele innych – każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

– Internet nieodłącznie towarzyszy nam w wielu dziedzinach życia: w pracy, szkole, podczas kontaktów z bliskimi czy szukania rozrywki. Szkoła XXI wieku to szkoła online, korzystająca z nowych zdobyczy techniki, uświadamiająca, że przenikanie tego, co realne, z tym, co wirtualne, ta otaczająca nas hybrydowa rzeczywistość, jest przede wszystkim szansą. Cieszymy się, że OSE stało się częścią wielkiej przemiany polskiej szkoły – mówi Agnieszka Żeglińska, dyrektor ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE w NASK.

Zapraszamy do OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie jest programem obowiązkowym. O przystąpieniu do OSE decyduje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego.

Do tej pory do OSE przystąpiło i zawarło umowę 20 397 szkół (dane na 13 maja). Projekt jest realizowany zgodnie z planem.

– Cieszymy się, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie OSE spełniła swoją rolę i stała się nieodzownym narzędziem, wspierającym zdalną naukę w szkołach, które przystąpiły do programu. W krótkim czasie zrobiliśmy naprawdę wiele, a przed nami kolejne działania, które pomogą zmieniać szkoły na lepsze – mówi minister Marek Zagórski.

Blisko 2,5 tys. szkół zdecydowało o nieprzystępowaniu do OSE (powodem jest deklaracja zapewnienia internetu we własnym zakresie lub brak naboru w szkole). Jednocześnie część placówek jeszcze nie zgłosiła się do OSE i w dalszym ciągu możliwe jest zgłoszenie.

Proces przystępowania do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest cały czas otwarty. Codziennie NASK podpisuje nowe umowy ze szkołami. Tylko w tym roku było ich już 1041.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

mww/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.05.2021, 12:03
Źródło informacji mc
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ