Newsletter

Nauka i technologie

MC: Nowy konkurs na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych w białych plamach (komunikat)

03.06.2024, 15:39aktualizacja: 03.06.2024, 15:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza start nowego konkursu na dofinansowanie budowy sieci dostępu do bardzo szybkiego internetu w tzw. białych plamach. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli do dyspozycji ponad 2 miliardy złotych, które pozostały w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom, do sierpnia 2026 roku, dostęp do szybkiego internetu może zyskać co najmniej 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Propozycje warunków konkursowych to wynik kilkumiesięcznych prac ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od 3 kwietnia do 6 maja. Termin ogłoszenia konkursu to także wynik odstąpień od umów przez beneficjentów wcześniejszych konkursów. Nowy konkurs uwzględnia także obszary, które zostały wykluczone z realizacji w wyniku tych odstąpień.

Sprawniejsza realizacja projektów

Analiza przyczyn niewystarczającego zainteresowania poprzednimi konkursami KPO i FERC wykazała, że niektóre wymagania były zbyt ambitne w kontekście warunków inwestycyjnych. W odpowiedzi na te wyzwania, wprowadzone zostały korekty w warunkach nowego konkursu, aby maksymalnie usprawnić realizację projektów i zwiększyć dostęp do szybkiego internetu dla jak największej liczby gospodarstw domowych.

"Naszym celem jest zapewnienie wszystkim Polakom dostępu do szybkiego internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowy konkurs to krok w stronę wyrównywania szans cyfrowych i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w całym kraju. Inwestowanie w infrastrukturę internetową jest kluczowe, a dzięki współpracy z sektorem telekomunikacyjnym będziemy mogli skutecznie zlikwidować białe plamy na mapie internetowej Polski. Wierzymy, że to przedsięwzięcie przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gospodarce. Wiemy też, że musimy zapewnić firmom odpowiednie warunki do realizacji tych niezwykle ważnych projektów" – powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wprowadzone zmiany obejmują:

- obszary konkursowe są o bardziej „zwartym” charakterze,

- wyznaczenie adresów o najniższym koszcie objęcia zasięgiem – tzw. punkt odcięcia wyznaczyła dostępna alokacja środków,

- możliwość wyboru przez beneficjentów, które białe plamy chce objąć projektem, z wymogiem objęcia minimum 75 proc. obszaru konkursowego,

- preferencje dla wnioskodawców, którzy zwiększą liczbę białych plam ponad wymagane 75 proc.,

- elastyczność w przypadku napotkania barier inwestycyjnych, pozwalająca na uwzględnienie innych dostępnych białych plam.

Dodatkowo:

- ograniczono znaczenie kryterium ubiegania się o mniejsze dofinansowanie niż dostępne na danym obszarze – efektywność wydatkowania środków publicznych będzie osiągana za pomocą innych mechanizmów,

- zmieniono zasady oceny doświadczenia inwestycyjnego – powrócono do premiowania większego doświadczenia, przy jednoczesnym odniesieniu jego wartość do sumy wnioskowanego dofinansowania w konkursie (a nie – jak dotychczas – do każdego z wniosków oddzielnie),

- wprowadzono wymóg wniesienia wadium dla niektórych kategorii wnioskodawców, aby zabezpieczyć proces przed powtórzeniem sytuacji z poprzednich konkursów KPO i FERC, po których nie doszło do zawarcia wielu umów lub od których to umów odstąpiono.

Warunki, które pozostały bez zmian:

- rozliczanie projektów w formule stawek jednostkowych, ograniczające formalności

- bezwarunkowa waloryzacja dofinansowania o wskaźnik inflacji właściwy dla rynku inwestycji telekomunikacyjnych.

Harmonogram

- 6 czerwca br. – rozpoczęcie składania wniosków o dofinansowanie,

- 6 sierpnia br. – zakończenie przyjmowania wniosków,

- wrzesień br. – orientacyjny termin publikacji wyników konkursu,

- październik br. – orientacyjny termin zawierania umów o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej CPPC (https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c-111-zapewnienie-dostepu-do-bardzo-szybkiego-internetu-na-obszarach-bialych-plam-trzeci-nabor)

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.06.2024, 15:39
Źródło informacji MC
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ