Newsletter

Nauka i technologie

Nowa wersja modułu Środków Trwałych w systemie ISOF

13.04.2023, 11:00aktualizacja: 13.04.2023, 11:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Firma HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych rozwiązań w module „Środki Trwałe” w systemie ISOF.

W nowej wersji zmodyfikowano interfejs użytkownika, wprowadzono menu kontekstowe, uporządkowano i dodano nowe rodzaje operacji oraz rozbudowano rejestr historii.

Dzięki integracji z systemem DMS i mechanizmom podpisu cyfrowego nie trzeba przechowywać dokumentacji papierowej o zdarzeniach, bowiem dokumenty są w postaci elektronicznej podpisane cyfrowo podpisem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym, a także pieczęcią cyfrową. Dodatkowo zabezpieczono historię przed ingerencją, umożliwiając jedynie dopisanie zdarzenia bez możliwości edycji i kasowania. Rozszerzono pola opisujące daną operację.

Zmienił się również sposób wywoływania poszczególnych operacji. Wybranie operacji do wykonania możliwe jest z menu kontekstowego dla danego środka oraz z głównego menu systemu na górnym pasku funkcji.

Dodano odrębne uprawnienia do edycji i podglądu środków trwałych. Dodane zostały nowe sposoby wyszukiwania: po cechach środka trwałego i po użytkowniku przypisanym do danego środka. Zostały dodane nowe operacje - przekazanie do użytkowania, naprawa, remont i przegląd, w tym przegląd okresowy, techniczny i rejestracyjny oraz obsługa wypożyczenia i zwrotu. Wprowadzona została możliwość dodawania części Środka Trwałego z faktur zakupowych, magazynu lub z katalogu środków trwałych. Dodatkowo przy wykonywaniu operacji przyjęcia do użytkowania, likwidacji oraz przekazaniu do użytkowania generowane są odpowiednie protokoły, które są zapisywane w wybranym katalogu modułu DMS. Można je podpisać cyfrowo i wysłać w obieg obsługi do podpisu przez wybrane osoby, oszczędzając tym samym na papierze lub w sposób tradycyjny wydrukować i podpisać ręcznie. Rozszerzono też filtry do wyszukiwania. Planowany jest też drugi etap zmian na podstawie własnych analiz, a także uwzględnieniem opinii i informacji przekazanych przez użytkowników.

Nowe rozwiązania w ramach „Środków Trwałych” są testowane przez wybranych użytkowników systemu ISOF i zostaną udostępnione w 2. kw. 2023 r.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.04.2023, 11:00
Źródło informacji HEUTHES Sp. z o.o.
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ