Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Biuro Analiz PE: europosłowie wezwali państwa UE do szybkiego zidentyfikowania siatek handlarzy ludźmi

27.05.2022, 08:43aktualizacja: 27.05.2022, 08:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Europosłowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją humanitarną i ryzykiem handlu ludźmi w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Wezwali też państwa UE do szybkiego zidentyfikowania siatek handlarzy ludźmi czerpiących zyski z wykorzystywania seksualnego uchodźczyń - podało Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

W raporcie poświęconym działaniom organów unijnych na rzecz ochrony Ukraińców uciekających przed wojną Biuro Analiz PE podkreśliło, że Unia podjęła "natychmiastowe działania", aby pomóc tym osobom. "Uruchomiono dyrektywę o tymczasowej ochronie i programy pomocy doraźnej, które pokrywają podstawowe potrzeby i oferują pomoc na granicach UE. 16 marca Komisja Europejska przedstawiła wytyczne operacyjne mające pomóc państwom członkowskim w stosowaniu tej dyrektywy, w tym specjalne rozdziały poświęcone dzieciom, osobom nieletnim bez opieki oraz problemowi handlu ludźmi" - przypomniało.

Jak dodało, "Komisja zdecydowanie zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia środków zapobiegawczych obejmujących dostarczanie informacji na temat ryzyka związanego z handlem ludźmi, podnoszenie świadomości wśród najważniejszych specjalistów, szkolenia i instrukcje dla właściwych organów ścigania i granicznych, jak również poprawę wczesnego wykrywania i pomocy ofiarom". "Komisja podkreśla, że ochrona dzieci migrantów przybywających z Ukrainy jest dla UE najwyższym priorytetem. Jej zdaniem szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci bez opieki, dzieci odseparowane i osierocone. 23 marca Komisja ponownie zachęciła państwa członkowskie do zachowania +szczególnej czujności+ wobec dzieci zagrożonych handlem ludźmi lub uprowadzeniem, podkreślając znaczenie identyfikacji i rejestracji" - napisało.

Autorzy raportu poinformowali również, że "intergrupa PE ds. Praw Dziecka podczas misji na granicy Polski i Ukrainy wezwała do stworzenia scentralizowanego, solidnego systemu rejestracji na granicy oraz do utworzenia bezpiecznych przejść i korytarzy humanitarnych dla dzieci". "29 marca Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE wymieniła poglądy z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylvą Johansson na temat sytuacji ukraińskich kobiet i dzieci. Europosłowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją humanitarną, ryzykiem handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego, w tym stosowania gwałtu jako broni. Wezwali też państwa członkowskie do szybkiego zidentyfikowania i ścigania siatek handlarzy ludźmi czerpiących zyski z wykorzystywania seksualnego uchodźczyń" -  podali.

4 kwietnia - czytamy - podczas wspólnej debaty, Komisja Rozwoju (DEVE) oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) dyskutowały z komisarzami Johansson i Janezem Lenarcicem na temat "wdrażania dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej oraz pomocy humanitarnej dla  wysiedlonej ludności, w szczególności dzieci". "Prócz tego 21 kwietnia komisje: Prawna i Zatrudnienia odbyły wspólne posiedzenie, podczas którego zajęły się ryzykiem nielegalnych adopcji dzieci ukraińskich (...). Ponadto podczas pierwszej sesji plenarnej w maju europosłowie przyjęli rezolucję, w której wyrazili zaniepokojenie rosnącą liczbą doniesień o handlu ludźmi, przemocy seksualnej, wykorzystywaniu, gwałtach i znęcaniu się nad kobietami i dziećmi uciekającymi przed wojną na Ukrainie" - podsumowano.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.05.2022, 08:43
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ