Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Centralny Ośrodek Informatyki (komunikat)

23.02.2024, 14:56aktualizacja: 23.02.2024, 15:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centralny Ośrodek Informatyki informuje:

22 lutego 2024 r. w Centralnym Ośrodku Informatyki posłowie Marcin Horała i Waldemar Buda w ramach „Kontroli Poselskiej” otrzymali dokumenty związane z procesem, którego celem miało być zatrudnienie w Centralnym Ośrodku Informatyki pani Marii Thun.

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianych przez Panów Posłów informujemy, że przekazaliśmy im następujące dokumenty:

Kopię maila, w którym Dyrektor COI otrzymał zgodę na powołanie pani Marii Thun na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki w dniu 16 stycznia 2024 r. Projekt umowy o pracę z dnia 17 stycznia 2024 r. otrzymany przez panią Marię Thun, po przedstawieniu którego, rozpoczęto procedurę przygotowania sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania pracy, z którego nie skorzystała. Kopię maila, z dnia 18 stycznia 2024 r., w którym Minister Cyfryzacji wycofuje zgodę na powołanie pani Marii Thun na Zastępcę Dyrektora COI. Wycofanie tej zgody nastąpiło na skutek nieosiągnięcia porozumienia stron w kwestii warunków zatrudnienia. Pani Maria Thun odmówiła podpisania umowy o pracę na standardowych warunkach zaproponowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki i zażądała zmiany postanowień umowy w części dotyczącej wysokości odprawy w przypadku rozwiązania tego stosunku pracy, na co Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki i Minister Cyfryzacji nie wyrazili zgody.

Konkludując, strony nie porozumiały się co do warunków pracy i płacy. Ostatecznie nie doszło do zawarcia stosunku pracy.

Prosimy Panów Posłów o podawanie jedynie prawdziwych informacji, zgodnych z udostępnionymi dokumentami.

Informujemy również, że zgodnie ze statutem Centralnego Ośrodka Informatyki, z dnia 30.08.2023:

§ 15.

1. COI kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców.

2. Dyrektora COI powołuje i odwołuje Minister.

3. Zastępców Dyrektora COI powołuje i odwołuje Dyrektor COI. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora COI wymaga uprzedniej zgody Ministra.

W ostatnich latach nie odbywały się konkursy na stanowisko Dyrektora COI oraz Zastępców Dyrektora COI.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kmz/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2024, 14:56
Źródło informacji Centralny Ośrodek Informatyki
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ