Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: Wyłoniono członków Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (komunikat)

22.02.2024, 14:01aktualizacja: 22.02.2024, 14:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

CIR informuje:

Minister Agnieszka Buczyńska wręczyła powołania członkom Rady NIW – CRSO nowej kadencji. Pierwszy raz w historii strona pozarządowa stanowi większość w Radzie.

Nominacje z rąk minister Agnieszki Buczyńskiej otrzymali:

Michał Braun – reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego;

Anna Czyżewska – Federacja Mazowia, przedstawicielka strony pozarządowej;

Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przedstawicielka strony pozarządowej;

Łukasz Gorczyński – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel strony pozarządowej;

Jan Grabkowski – starosta poznański, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;

Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy, przedstawiciel strony pozarządowej;

Marek Rymsza – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;

Agata Stafiej-Bartosik – Fundacja Ashoka, Innowatorzy dla dobra publicznego, przedstawicielka Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

Piotr Stec – przewodniczący Rady NIW-CRSO, reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

Iwona Żukiert – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, przedstawicielka strony pozarządowej.

Transparentny nabór i mocna reprezentacja strony pozarządowej

Minister Agnieszka Buczyńska przekazała organizacjom pozarządowym dodatkowe miejsce w Radzie NIW – CRSO. Strona społeczna po raz pierwszy w historii będzie miała w niej większość i tym samym silniejszy wpływ na jej decyzje.

Nowo wybrani członkowie społeczni to przedstawiciele czterech największych federacji organizacji pozarządowych. Reprezentują setki organizacji członkowskich, które pracują w różnych obszarach na terenie całego kraju.

Jest to pierwsza edycja naboru do Rady NIW – CRSO przeprowadzona transparentnie, a kandydatki i kandydaci mieli możliwość zaprezentować się osobiście. Do finałowego etapu zakwalifikowało się 20 osób spośród ponad 60, które spełniały kryteria formalne.

Dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom oraz podmiotom zgłaszającym. Życzę wam powodzenia w dalszym działaniu na rzecz wspólnego dobra i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko podczas prac Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ale także w ramach innych form współpracy w przestrzeni publicznej – podsumowała Minister Buczyńska.

Rada NIW - CRSO wspiera działania organizacji

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opiniuje sprawy, które dotyczą NIW-CRSO. Spotyka się przynajmniej raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję.

NIW – CRSO wspiera społeczeństwo obywatelskie, działalność pożytku publicznego i wolontariat.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ iga/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.02.2024, 14:01
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ