Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: Procedura przyznawania akredytacji prasowych na 2021 r. (komunikat)

14.12.2020, 13:36aktualizacja: 14.12.2020, 13:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

 Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

Procedura przyznawania akredytacji prasowych na 2021 r.

Uwaga: w związku z obowiązującym stanem epidemii wprowadzono zmiany w procedurze akredytacyjnej. Prosimy o uważną lekturę poniższego komunikatu.

1. Procedura dla osób posiadających okresowe karty prasowe/okresowe karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2020 r., których dane nie uległy zmianie.

Posiadacze okresowych kart prasowych i okresowych kart wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2020 r., których dane nie uległy zmianie, są zwolnieni z konieczności wypełniania wniosków o wydanie karty na 2021 r. Są natomiast proszeni o osobistą wizytę w Dziale Przepustek Straży Marszałkowskiej - nie wcześniej niż 4 stycznia i nie później niż 29 stycznia 2021 r., w celu odebrania zaktualizowanego dokumentu, uprawniającego do wstępu na tereny i do budynków w zarządzie Kancelarii Sejmu w 2021 r.

Odbiór karty na 2021 r. będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, ważnej legitymacji prasowej lub służbowej na 2021 r., okresowej karty prasowej lub okresowej karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2020 r. oraz podpisaniu oświadczenia, że dane pozostają aktualne.

Niezaktualizowane karty na 2020 r. utracą ważność 31 stycznia 2021 r.

2. Procedura dla osób, które nie posiadają okresowych kart prasowych/okresowych kart wstępu obsługi technicznej dziennikarzy na 2020 r., a także dla osób, które posiadają takie karty, ale ich dane uległy zmianie.

Zgodnie z § 32 ust. 1 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. ws. wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu (z późn. zm.), okresowe karty prasowe i okresowe karty wstępu obsługi technicznej dziennikarzy są wydawane w celu wykonywania czynności zawodowych wymagających częstej i regularnej obecności w Sejmie.

Wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia wniosków w oryginale w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu (budynek N, wejście od strony al. Na Skarpie). Wnioski można też wysłać pocztą na adres: Kancelaria Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8. W tegorocznej procedurze wnioski nie będą przyjmowane w sekretariacie CIS. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r. - w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmu.

Formularze wniosków są zamieszczone w załącznikach do niniejszego komunikatu (mile widziany wydruk dwustronny). Prosimy o uważne zapoznanie się z pouczeniem znajdującym się w formularzu.

Jednocześnie przypominamy, że:

- każdy wniosek musi zawierać podpisane aktualne zdjęcie w formacie 3,5 x 4,5 cm - obowiązek dołączenia zdjęcia nie dotyczy osób, na rzecz których Straż Marszałkowska uprzednio wystawiła dokument ze zdjęciem;

- do wniosku należy dołączyć kserokopię legitymacji prasowej lub służbowej;

- niekompletne wnioski zostaną pozostawione bez biegu do czasu uzupełnienia braków.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ kos/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.12.2020, 13:36
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ