Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: W Sejmie wręczono nominacje nowym członkom Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (komunikat)

29.02.2024, 14:27aktualizacja: 29.02.2024, 16:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, w imieniu marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wręczył w czwartek akty powołania ośmiu nowym członkom kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

W skład organu weszli: prof. dr hab. Adam Mariański, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, dr Karol Bielski, dr Sylweriusz Królak, Janusz Pawelczyk, dr Tomasz Sobecki, Piotr Walczak i Agnieszka Rejmer-Kopania.

Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli do zadań kolegium NIK należy m.in. zatwierdzanie analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK, uchwalanie opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, opiniowanie informacji prezesa NIK o wynikach szczególnie ważnych kontroli i uchwalanie planów prac Izby. W skład kolegium wchodzą: prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Izby oraz 14 członków powoływanych przez Marszałka Sejmu na wniosek prezesa NIK i po zasięgnięciu właściwej komisji sejmowej spośród 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK lub radców prezesa Izby.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kmz/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.02.2024, 14:27
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ