Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: Weszły w życie zmiany w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmu (komunikat)

26.02.2024, 13:55aktualizacja: 26.02.2024, 17:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Centrum Informacyjne Sejmu informuje:

W poniedziałek, 26 lutego br., weszły w życie zmiany w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmu. Powołano nowe komórki organizacyjne: Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji; Biuro Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej i Biuro Obsługi Medialnej. Zlikwidowane zostały: Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Spraw Międzynarodowych, Centrum Informacyjne Sejmu i Wydawnictwo Sejmowe (jako odrębna komórka organizacyjna), zaś dotychczasowe Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych podzielono na dwie komórki organizacyjne: Biuro Prawne oraz Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego. Jak zaznacza szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki, nowa struktura pozwoli usprawnić proces stanowienia prawa i zwiększyć jego przejrzystość, znacząco wzrośnie też udział obywateli w pracach parlamentarnych. – Marszałek Szymon Hołownia od chwili objęcia swej funkcji wielokrotnie podkreślał, że są to priorytetowe zadania, jakie stawia przed Kancelarią Sejmu – wskazuje Cichocki.

Jak dodaje, zmiany pozwolą też unowocześnić model komunikowania się Sejmu z obywatelami. – Nie bez znaczenia jest także intensyfikacja działań na polu dyplomacji parlamentarnej w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Jako Kancelaria postawiliśmy sobie trzy cele dobre prawo, otwartość i bezpieczeństwo. Reorganizacja Kancelarii Sejmu odpowiada na te wyzwania – podkreśla Szef Kancelarii Sejmu.

Głównym zadaniem nowo utworzonego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) będzie analiza wnoszonych do Sejmu projektów ustaw, m.in. określanie ich celu i istoty regulacji, przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych, wskazywanie podmiotów, na które oddziałuje projekt, a także ocena wpływu nowego prawa na sytuację ekonomiczno-społeczną. Oceny Skutków Regulacji (tzw. OSR) są jednym z ważniejszych elementów nowoczesnej i transparentnej legislacji. W dotychczasowej praktyce dodawane były one jedynie do przedłożeń rządowych, prezydenckich i senackich. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu Szymona Hołowni, szczegółowe analizy skutków proponowanych rozwiązań będą odtąd sporządzane także dla projektów poselskich, które stanowią znaczną część wnoszonych do laski marszałkowskiej przedłożeń. Wsparciem służb prawnych Kancelarii Sejmu w tym zakresie objęte będą także projekty obywatelskie. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji będzie ponadto m.in. zapewniać doradztwo naukowe na rzecz Sejmu i jego organów oraz posłów, a także Kancelarii Sejmu, prowadzić działalność doradczą i opiniodawczą w zakresie spraw związanych z członkostwem Polski w UE oraz czynności związanych z udziałem Sejmu lub jego organów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W Sejmie X kadencji decyzją marszałka Sejmu i kierownictwa Kancelarii Sejmu znacząco zwiększyła się rola konsultacji publicznych oraz zaangażowania obywatelskiego i społecznego. Związane z tym zadania wykonywać będzie wzmocnione organizacyjnie Biuro Komunikacji Społecznej (BKSP). Biuro przejmie także większość zadań dotychczasowego Wydawnictwa Sejmowego – w tym działalność wydawniczą i popularyzatorską. Podkreślić przy tym należy, że znana na rynku od ponad 30 lat marka „Wydawnictwo Sejmowe” będzie nadal istnieć, wykorzystując kompetencje najbardziej doświadczonych dotychczasowych pracowników, a oferta wydawnicza będzie jeszcze bogatsza i atrakcyjniejsza. Wydawanie czasopism naukowych, dotychczas realizowane przez Wydawnictwa Sejmowe, stanie się jednym z zadań Biblioteki Sejmowej. – Podstawowym zadaniem naszego biura jest szeroko pojęta komunikacja z obywatelami i edukacja obywatelska, pokazujemy Sejm i opowiadamy o nim odwiedzającym nas gościom, organizujemy wydarzenia promujące Sejm i parlamentaryzm, odpowiadamy na wpływającą do Sejmu korespondencję, w tym wnioski o udzielenie informacji publicznej, zajmujemy się też kierowanymi do Sejmu petycjami – mówi dyrektor BKSP Jan Morwiński. – Prowadzenie „Wydawnictwa Sejmowego” z poszerzoną ofertą wydawniczą pozwoli nam wychodzić naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu społecznemu Sejmem i jego sprawami – dodaje.

Jednym z kluczowych zadań nowego Biura Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej (BSEM) będzie obsługa Sejmu i jego organów w realizacji współpracy z organami UE oraz parlamentami narodowymi państw członkowskich UE. Pracownicy BSEM będą wspierać przedstawicieli Sejmu biorących udział w pracach forów współpracy parlamentarnej w ramach UE, a także koordynować i wspierać realizację przez Sejm i jego organy zadań związanych z parlamentarnym wymiarem prezydencji w Radzie UE. Biuro będzie także m.in. obsługiwać wizyty delegacji Sejmu w zagranicznych parlamentach, międzynarodowych zgromadzeniach i organizacjach parlamentarnych oraz wizyty delegacji tych parlamentów, zgromadzeń i organizacji w Sejmie. – Wyzwania, jakie stawia przed nami sytuacja geopolityczna sprawiają, że rośnie rola dyplomacji parlamentarnej. Priorytetem nowego Biura będzie wzmocnienie współpracy dwustronnej z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, a także z instytucjami unijnymi – mówi dyrektorka BSEM Karolina Głowacka. Jak przypomina, w najbliższym czasie Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. – Jednym z naszych najważniejszych zadań będzie zapewnienie Sejmowi i jego organom wsparcia w realizacji zadań związanych z parlamentarnym wymiarem prezydencji – podkreśla Głowacka.

Politykę informacyjną dotyczącą prac Sejmu i Kancelarii Sejmu realizować będzie nowo powstałe Biuro Obsługi Medialnej. Stawiamy w nim na komunikację dwustronną, dlatego dużo większy nacisk położymy na social media, które pozwalają na dialog z odbiorcą. BOM weźmie na siebie obsługę przedstawicieli mediów, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowywanie informacji prasowych, zarządzanie akredytacjami wraz ze Strażą Marszałkowską i tworzenie możliwie najlepszych warunków do pracy dla przedstawicieli mediów. Nowo powstałe biuro będzie także tworzyć i udostępniać fotografie, materiały filmowe i graficzne informujące o pracy Sejmu, jego organów oraz Kancelarii Sejmu. Jednym z zadań biura będzie także wydawanie odświeżonej „Kroniki Sejmowej”. – Chcemy być istotną częścią „otwartego Sejmu” – zapewnia dyrektorka BOM Katarzyna Karpa-Świderek. – Dziennikarki i dziennikarze obecni w Parlamencie pracują przede wszystkim dla obywatelek i obywateli, dostarczając im informacji o najważniejszych sprawach kraju. Moim celem jest więc prowadzenie komunikacji sejmowej tak, by odpowiadała na potrzeby zarówno obywateli jak i dziennikarzy. Tylko świadome, wyedukowane i stanowiące wspólnotę wartości społeczeństwo, jest w stanie, mimo wielu zagrożeń, obronić demokrację. Komunikacja tworzenia prawa, czyli Biuro Obsługi Medialnej Sejmu, jest ważnym elementem budowania społecznego zaangażowania i patriotyzmu – podkreśla.

Dotychczasowe Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych podzielone zostało na dwie odrębne komórki. Sprawami obsługi prawnej i organizacyjnej Kancelarii Sejmu zajmować się będzie Biuro Prawne (BPW), zaś sprawy kadrowe i doskonalenia zawodowego pracowników będą leżeć w gestii Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego (BKRZ).

Podstawą prawną zmian są: Zarządzenie Nr 2 Marszałka Sejmu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Sejmu oraz Zarządzenie Nr 6 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Sejmu.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ dk/ godl/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.02.2024, 13:55
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ