Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Do 26 lutego trwa zgłaszanie projektów do konkursu PAP „Innowacyjny Samorząd”

13.01.2021, 12:01aktualizacja: 16.04.2021, 10:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Innowacyjny Samorząd - grafika
Innowacyjny Samorząd - grafika
Jeszcze do 26 lutego można zgłaszać projekty w drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Konkurs skierowany jest do samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami w swoich jednostkach.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane przedsięwzięcia, projekty i zadania, które - poprzez zastosowanie innowacyjnych i innych niż dotychczas rozwiązań - przyczyniły się do lepszej organizacji pracy wewnętrznej urzędu i poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd.

Oczekujemy na projekty, które doprowadziły do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego, aktywizacji lokalnej społeczności, zwiększenia efektywności wydatkowanych środków oraz stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie.

Kapituła przyzna po jednej nagrodzie głównej w każdej kategorii w postaci statuetki oraz dwa wyróżnienia w każdej kategorii w postaci dyplomu. Nagrodzone samorządy otrzymają pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych PAP.

Honorowy patronat nad tegoroczną rywalizacją samorządów objął premier Mateusz Morawiecki. Nabór zgłoszeń do konkursu rozpoczął się 16 listopada i potrwa do 26 lutego 2021 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach: miasta duże - powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i powiaty.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska - zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju - tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność - tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą: Andrzej Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich, Leszek Świętalski - sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP, Rudolf Borusiewicz - dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, prof. Stanisław Łobejko - Szkoła Główna Handlowa, dr Tomasz Pilewicz - Szkoła Główna Handlowa, Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Anna Banasik - redaktor prowadząca Serwisu Samorządowego PAP oraz przedstawiciele ministerstw.

Laureatów ogłosimy w kwietniu - podczas uroczystej gali, która planowana jest na 15 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/.

Konkursowi towarzyszyć będą debaty z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i partnerów konkursu. Będziemy rozmawiać m.in. o kondycji polskich samorządów po niemal roku trwania epidemii i o tym, czy i jak odbije się ona na lokalnych nastrojach do inwestycji i innowacji.

W pierwszej edycji do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. W kategorii miasta powyżej 200 tys. mieszkańców zwyciężyła Gdynia za projekt „Gdyński ogród deszczowy”, a w kategorii gminy miejskie - Ciechanów z pomysłem „T-Master inteligentne pojemniki na odpady”.

Wśród gmin miejsko-wiejskich za najlepszą kapituła uznała Grodzisk Mazowiecki, w którym powstała Innowacyjna Biblioteka XXI wieku, a spośród gmin wiejskich najlepszy okazał się Klembów z projektem „Nowoczesne, przyjazne usługi dla mieszkańców elementem rozwoju gminy Klembów”. W kategorii powiatów ziemskich nagrodzono powiat toruński za projekt „Eugeniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D. Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.01.2021, 12:01
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ