Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Dobrze prowadzony CSR buduje przewagi konkurencyjne

30.08.2021, 17:01aktualizacja: 30.08.2021, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PAP/M. Kmieciński
PAP/M. Kmieciński
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pomaga tworzyć społeczeństwo, w jakim chcemy funkcjonować. Wymaga to od przedsiębiorców pewnego rodzaju wrażliwości, ale dobrze prowadzony CSR ostatecznie buduje przewagi konkurencyjne - ocenili paneliści Forum Wizja Rozwoju 2021, które odbyło się w dniach 26-27 sierpnia w Gdyni.

Dyskusję w ramach panelu poświęconego korzyściom dla przedsiębiorstw wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu zdominowała tematyka demografii. Jak podkreślała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź, CSR spółki od kilku lat skupia się w dużej mierze na działaniach prorodzinnych.

Marcinkowska-Bartkowiak zwróciła uwagę na mocną współpracę KGHM z organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz samorządami. Zaznaczyła też, że istotą dobrego modelu CSR powinno być budowanie społeczeństwa, w którym sami chcielibyśmy funkcjonować, co samo w sobie docelowo buduje dla biznesu przewagi konkurencyjne.

O rodzinach pracowników, jako grupie istotnej z punktu widzenia przedsiębiorstw, wspomniała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Jej zdaniem najistotniejsze jest przekonywanie przedsiębiorców, że priorytetowe jest wypracowanie modelu większej elastyczności zatrudnienia z uwzględnieniem warunków rodzinnych.

Poza stabilnością miejsca pracy - to właśnie elastyczność jest, zdaniem Sochy, słowem kluczowym, które buduje wśród pracowników lojalność wobec pracodawcy. Dotyczy to szczególnie kobiet, które po okresie ciąży chciałyby wrócić do pracy na część etatu, ale są przez niektórych przedsiębiorców traktowane jako kadra drugiej kategorii.

Wiesław Labuda, prezes zarządu Fundacji LOTOS, skupił się na przedstawieniu działań filantropijnych wspierających rozwój w wymiarze sportowym oraz edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Sporą część działalności fundacji stanowi też obecnie szeroko pojęta polityka prozdrowotna i związane z nią przeciwdziałanie skutkom koronawirusa.

O CSR jako jednym z czynników decydującym o wyborze miejsca pracy wspomniała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Według niej otwartość i elastyczność pracodawcy oraz wsparcie dla pracowników w różnych ważnych momentach ich życia buduje w największym stopniu przywiązanie do danego miejsca pracy.

W opinii Agaty Górnickiej, dyrektor biura relacji z otoczeniem PKN Orlen, społeczna odpowiedzialność biznesu może być docelowo narzędziem do budowania zysku dla firmy. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, przez co zmienia się jakość ich oczekiwań wobec biznesu, co będzie wymuszać na firmach działania prospołeczne.

Piotr Mazurek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej stwierdził, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest związana z działalnością pożytku publicznego, a działalność obecnego rządu na rzecz wspierania tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji NGO koresponduje z działaniami CSR przedsiębiorców.

Wśród panelistów dominowało przekonanie, że na CSR nie powinno się patrzeć wyłącznie z perspektywy finansowej, która w oczywisty sposób ogranicza wrażliwość społeczną. Mądra polityka społecznej odpowiedzialności biznesu może jednak przynieść firmie korzyści wizerunkowe, które pośrednio zbudują wartość danej marki.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 30.08.2021, 17:01
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ