Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Europosłowie: UE musi wzmacniać potencjał gospodarki opartej na danych

26.02.2021, 16:48aktualizacja: 17.03.2021, 16:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Europosłowie z parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii wezwali do przyjęcia skutecznego prawodawstwa dotyczącego danych, które będzie wspierać badania i innowacje w UE.

Posłowie stwierdzili, że kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę skutecznego prawodawstwa dotyczącego danych, które będzie wspierać badania i innowacje. Zwrócili przy tym uwagę, że ogromne ilości wysokiej jakości danych, w szczególności danych nieosobowych - przemysłowych, publicznych i handlowych - już istnieją w UE, ale ich pełny potencjał nie został jeszcze zbadany, a w nadchodzących latach zostanie wygenerowanych znacznie więcej danych. Dlatego posłowie oczekują, że przepisy dotyczące danych pomogą wykorzystać ten potencjał i udostępnią dane europejskim przedsiębiorstwom, w tym MŚP i naukowcom.

Zdaniem posłów umożliwienie przepływu danych między sektorami i krajami pomoże europejskim przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się w UE i na świecie, a także pomoże UE stać się liderem w zakresie gospodarki opartej na danych.

Posłowie podkreślili, że dane są w centrum transformacji cyfrowej UE, która wpływa na wszystkie aspekty społeczeństwa i gospodarki. Są niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencji, która jest priorytetem UE, i dają ogromne możliwości dla innowacji, odbudowy po kryzysie koronawirusowym i rozwoju, na przykład w dziedzinie zdrowia i zielonych technologii.

Sprawozdanie przyjęte przez posłów z parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii powstało w odpowiedzi na przedstawioną przez KE europejską strategię w zakresie danych. W dokumencie przyjętym 24 lutego posłowie wezwali do przyjęcia prawodawstwa ukierunkowanego na człowieka w oparciu o europejskie wartości ochrony prywatności i przejrzystości, które umożliwią europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom korzystanie z potencjału danych przemysłowych i publicznych w UE.

Według przewidywań Komisji Europejskiej wartość gospodarki opartej na danych w UE może wzrosnąć do 829 mld euro w 2025 r. z 301 mld euro w 2018 r., a liczba specjalistów ds. danych wzrośnie z 5,7 mln do 10,9 mln.

KE zwraca uwagę, że globalni konkurenci Europy, tacy jak Stany Zjednoczone i Chiny, szybko wprowadzają innowacje i mają swoje podejścia do dostępu do danych i ich wykorzystywania. Aby stać się liderem w zakresie gospodarki opartej na danych, UE powinna wypracować europejski sposób na uwolnienie potencjału i wyznaczanie standardów.

Posłowie stwierdzili, że przepisy te powinny opierać się na unijnych wartościach takich jak ochrona prywatności, przejrzystość i poszanowanie praw podstawowych. Wolne udostępnianie danych musi być ograniczone do danych nieosobowych lub danych nieodwracalnie zanonimizowanych. Osoby fizyczne muszą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi i być chronione przez przepisy UE o ochronie danych, w szczególności RODO.

Europosłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o współpracę z innymi krajami w zakresie globalnych standardów, które będą promować wartości i zasady UE, zapewniając jednocześnie utrzymanie konkurencyjności unijnego rynku.

Wzywając do swobodnego przepływu danych, posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o stworzenie sektorowych przestrzeni danych, które umożliwią wymianę danych przy jednoczesnym przestrzeganiu wspólnych wytycznych, wymogów prawnych i protokołów. Posłowie zauważyli, że w świetle pandemii należy zwrócić szczególną uwagę na wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia.

Ponieważ sukces strategii dla danych zależy w dużej mierze od infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych, posłowie wezwali do przyspieszenia rozwoju technologicznego w UE, takiego jak technologia cyberbezpieczeństwa, światłowody, 5G, 6G, i z zadowoleniem przyjęli propozycje zwiększenia roli Europy w obszarach takich jak superkomputery i komputery kwantowe. Ostrzegli, że należy zająć się przepaścią cyfrową między regionami, aby zapewnić równe możliwości, zwłaszcza w świetle odbudowy po pandemii koronawirusa.

Parlamentarna Komisja ITRE oczekuje, że jej sprawozdanie zostanie uwzględnione w nowej ustawie o danych, którą Komisja Europejska ma przedstawić w drugiej połowie 2021 roku. Parlament ma zagłosować nad sprawozdaniem Komisji ITRE na sesji plenarnej w marcu.

Parlament pracuje również nad sprawozdaniem w sprawie ustawy o zarządzaniu danymi, który Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2020 r., w ramach strategii w zakresie danych. Ma na celu zwiększenie dostępności danych i wzmocnienie zaufania do udostępniania danych i do pośredników.

mam/

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 26.02.2021, 16:48
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ