Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Fundacja Leny Grochowskiej i Fundacja Biedronki solidarne z Ukrainą

11.10.2023, 14:46aktualizacja: 11.10.2023, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fundacja Leny Grochowskiej (1)
Fundacja Leny Grochowskiej (1)
Fundacja Leny Grochowskiej otrzymała od Fundacji Biedronki 1,2 miliona zł na rozwój programu „solidarni z Ukrainą”. W ramach projektu otwarto 5 Domów Uchodźcy, w których schronienie znajdują uchodźcy wojenni.

Od pierwszych dni trwania wojny Fundacja Leny Grochowskiej działająca w ramach Grupy Arche, podjęła się działań pomocowych, by na początku marca 2022 tworzyć Domy Uchodźców z myślą o ich długoterminowym pobycie w naszym kraju. Fundacja udostępnia domy z wieloosobowymi pokojami, ze wspólną przestrzenią kuchenną, jadalniami, łazienkami, świetlicami i pomieszczeniami warsztatowymi. Mieszkańcy przebywają w nich nieodpłatnie, a długość pobytu jest nielimitowana. Gośćmi są kobiety z dziećmi, seniorzy oraz około 150 osób z niepełnosprawnościami - dzieci ze spektrum autyzmu, osoby głuche, na wózkach i inni w każdej kwalifikacji grup inwalidzkich. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do uczestniczenia w dyżurach sprzątania, gotowania, czy też opieki nad najmłodszymi mieszkańcami.

Obecnie Fundacji Leny Grochowskiej prowadzi 5 Domów Uchodźcy w różnych miejscach Polski, które oferują 1 300 miejsc dla uchodźców. Fundacja Biedronki przeznaczyła 1 200 000 zł na funkcjonowanie ośrodków.

„Przekazane fundusze w ramach podpisanej umowy, od kwietnia do grudnia bieżącego roku, pozwalają zapewnić dalsze działanie domów. Liczymy też, że osobom zamieszkującym w Domach Uchodźcy, będziemy mogli zaoferować dalsze kształcenie językowe oraz podjęcie profilowanych szkoleń zawodowych, umożliwiających im znalezienie pracy na polskim rynku” - mówi Aneta Żochowska dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej.

W domach uchodźcy znajdują nie tylko schronienie. Wspomagani są również w zakresie rehabilitacji, dostępu do sprzętu medycznego i specjalistycznego.

„Posiadanie dachu nad głową jest potrzebne, by uchodźcy wojenni mogli się tu >>urządzić<<, zacząć prowadzić w miarę normalne życie, zadbać o dzieci czy starszych krewnych. Fundacja Biedronki sama prowadzi i wspiera programy innych organizacji zapewniające schronienie, zarówno tymczasowe, w sytuacjach awaryjnych, jak i mieszkanie na dłużej. Dom jest podstawą, ale ważne jest też poznanie języka i podjęcie pracy przez tych, którym wiek czy choroba tego nie uniemożliwia. Mieszkańcy domów prowadzonych przez Fundację Leny Grochowskiej mogą liczyć na wsparcie także w tym zakresie. Dla nas ważne jest również to, że domy te zapewniają godne warunki do mieszkania i dodatkowe wsparcie w modelu efektywnym kosztowo” - tłumaczy Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Uchodźcy w Polsce

Badania ankietowe przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski „sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce - wpływ pandemii i wojny na charakter migracji w Polsce” pokazują, że już w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy od wybuchu wojny znacząco poprawiła się samodzielność ekonomiczna uchodźców, a znajomość języka polskiego była silnie skorelowana z możliwością znalezienia zatrudnienia (w grupie nieznającej języka polskiego pracowało 50%, w grupie dobrze znającej polski - 82%). Jak informuje Amnesty International, szacunkowo ok. 200 tys. mieszkań może być obecnie wynajmowanych przez uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy na zasadach rynkowych, głownie w dużych miastach. Wciąż jednak ok. 20% uchodźców to osoby żyjące w Polsce „z dnia na dzień”, które potrzebują wsparcia, dlatego tak ważne jest kontynuowanie programów pomocowych na ich rzecz.

O Fundacji Leny Grochowskiej

Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku w Siedlcach, aby pomagać Polakom wysiedlonym za wschodnie granice kraju wrócić do ojczyzny. Z biegiem lat działalność rozszerzyła się i obejmuje przedsięwzięcia oscylujące wokół szeroko pojętej kultury, sztuki i tradycji.

Głównym obszarem działań jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Włączanie ich do życia zawodowego i społecznego przede wszystkim poprzez zatrudnienie w Warsztacie Rękodzieła Artystycznego. W pracowniach artystycznych od marką „tomy” kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, Aspergera, czy autyzmem, tworzy niepowtarzalną ceramikę, dekoracje wnętrz, obrazy, autorskie torby i lnianą odzież oraz rzeźbę, a w pracowniach cukierniczych wypiekają są tradycyjne wyroby piekarnicze. Z biegiem lat utworzone zostały oddziały fundacji na terenie Warszawy, Łochowa i Gdańska, a także klimatyczne kawiarnie „tomy” w Siedlcach, Gdańsku i Warszawie współprowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami.

Misją Fundacji jest także zapewnienie godnej przyszłości jej pracownikom. W Wólce Konopnej trwa budowa Eko Farmy. Znajdą się tam mieszkania chronione i miejsca pracy dla osób zatrudnionych w fundacji.

*Od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę, fundacja wspólnie z Grupą Arche mocno zaangażowała się w pomoc ukraińskim uchodźcom, udzielając blisko 300 000 tysięcy bezpłatnych noclegów z wyżywieniem. Utworzonych zostało także pięć Domów Uchodźcy na terenie całego kraju: w Siedlcach, Konstancinie, Ożarowie, Łodzi i Lublinie. Do dziś przebywają tu głównie kobiety z dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „na codzienne zakupy” czy „karta dobra”, w których potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe, takie jak wojna czy pandemia. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 144 mln złotych (status na wrzesień 2023).

Kontakt dla mediów do Fundacji Leny Grochowskiej:

Aneta Żochowska

tel. 537 886 019

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

e-mail: media@fundacjabiedronki.pl 

[1] https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

[2] „Ukraińcom nie chcą wynajmować”. Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce, Wyniki monitoringu Amnesty International, https://www.amnesty.org.pl/ukraincom-nie-chca-wynajmowac-najnowsze-badania-amnesty-international/ ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

[3] https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/04/Sytuacja-zyciowa-i-ekonomiczna-migrantow-z-Ukrainy-w-Polsce_raport-z-badania-2022.pdf, ostatni dostęp: 12 czerwca 2023.

Źródło informacji: Fundacja Leny Grochowskiej

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.10.2023, 14:46
Źródło informacji Fundacja Leny Grochowskiej
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ