Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Fundacja Rimini Street uroczyście dokonuje 500. darowizny na cele charytatywne

13.07.2023, 09:31aktualizacja: 13.07.2023, 09:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Finansowany ze środków prywatnych program filantropijny Rimini Street kontynuuje realizację misji, by „pozostawić świat lepszym”, w drodze darowizn finansowych i rzeczowych oraz wolontariatu pracowników.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE) -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj uroczyste dokonanie 500. darowizny na cele charytatywne na rzecz szeregu organizacji non-profit z całego świata za pośrednictwem finansowanego ze środków prywatnych programu filantropijnego firmy, Fundacji Rimini Street.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230712788090/pl/.

Odzwierciedlenie wartości, życzliwości i zaangażowania pracowników Rimini Street

Fundacja Rimini Street powstała w 2015 r. jako oficjalny program mający na celu służbę na rzecz społeczności, w których pracownicy firmy żyją i pracują. Jako zasadniczy filar firmowych wartości, tzw. 4C: Company, Clients, Colleagues, Community (firma, klienci, współpracownicy i społeczność), Fundacja Rimini Street została zbudowana w oparciu o wspólną misję współpracowników zaangażowanych na rzecz „pozostawienia świata lepszym niż go zastali”. W tym celu Fundacja Rimini Street dokonuje darowizn pieniężnych i przekazuje dary rzeczowe oraz realizuje działalność wolontariacką dzięki zaangażowaniu pracowników firmy, a wszystko to, aby służyć lokalnej społeczności w drodze działań mających bezpośredni wpływ na beneficjentów współpracujących z firmą organizacji charytatywnych.

Zarządzana przez komitet sterujący, w którym rotacyjnie zasiadają wolontariusze będący pracownikami wywodzący się z różnych środowisk i pełniący różne funkcje w firmie, Fundacja Rimini Street wybiera organizacje charytatywne do nawiązania współpracy dopiero po starannym rozważeniu i analizie misji i oddziaływania poszczególnych inicjatyw. Sponsoring finansowy na szczeblu firmy jest dodatkowo poddawany weryfikacji firmowej grupy ds. globalnej etyki i zgodności z przepisami. Dzięki finansowaniu Rimini Street, Inc. oraz jej jednostek zależnych z całego świata członkowie komitetu wykonują swoje obowiązki z ogromną odpowiedzialnością i sumiennością podczas oceny i wyboru możliwości wsparcia za pomocą wypracowanych przez firmę zysków.

Wyjątkowe programy zapewniające wyjątkowe wyniki

Oprócz darowizn finansowych Fundacja Rimini Street koncentruje się na wyjątkowych możliwościach wspierania społeczności w drodze wyjątkowej, serdecznej służby. Od wykorzystania drukarek 3D w celu wsparcia pracowników w produkcji masek dla instytucji udzielających pierwszej pomocy w okresie pandemii po uruchomienie Programu Grantów RMNI LOVE i zachęcenie zarejestrowanych organizacji charytatywnych do udziału w plebiscycie, by zyskać jeden z grantów o łącznej wysokości 50 tys. USD w celu dalszego wywierania wpływu w wybranych regionach geograficznych. Fundacja nieustannie ewoluuje, by wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom społeczności, zachowując przy tym ścisły związek z przyświecającymi jej podstawowymi wartościami.

Do chwili obecnej wartość firmowej pomocy przekazanej na poprawę jakości życia z całego świata, a także ochronę cennej dzikiej flory i fauny oraz zachowanie zasobów naturalnych, sięga wielu milionów dolarów. Fundacja Rimini Street ma również przyjemność spędzać wiele wyjątkowych chwil ze studentami, osobami starszymi, rodzinami, pracownikami pierwszej pomocy, weteranami wojennymi i nowymi przyjaciółmi z różnych obszarów życia w ramach tysięcy godzin działalności wolontariackiej pracowników firmy, pragnących podnosić na duchu i wspierać mieszkańców społeczności z całego świata.

„To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w odbudowie i wznoszeniu na wyższe poziomy społeczności z całego świata, dzięki każdej przekazanej darowiźnie - powiedział Seth Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. - Jestem niezwykle dumny z naszych współpracowników i ich niezachwianego zaangażowania, by zmieniać świat”.

Wyjątkowe znaczenie historycznej darowizny

Dzięki uwzględnianiu pasji pracowników Fundacja zajmuje wyjątkową pozycję w branży. Organizowany raz na kwartał program grantów przekazywanych w ramach plebiscytu pracowniczego zachęca wszystkich pracowników do nominowania swojej ulubionej organizacji charytatywnej jako potencjalnego beneficjenta wsparcia Fundacji, co zapewnia tym samym wyjątkową okazję do wsparcia wielu różnych inicjatyw lokalnych przyczyniających się do upodmiotowienia miejscowej społeczności.

Po ogłoszeniu zdobywców grantów przekazywanych bezpośrednio z inicjatywy pracowników w II kw. 2023 r. Kerri Betts z zespołu ds. globalnej etyki i zgodności z przepisami dowiedziała się, że nominowana przez nią organizacja charytatywna, Encompass Ministries z siedzibą w Georgii (USA), niosąca pomoc rodzinom, znalazła się w gronie laureatów i otrzymała darowiznę w wysokości 2000 USD.

„Jest to dar bliski memu sercu, ponieważ kiedyś sama korzystałam z życzliwej pomocy Encompass Ministries. Przechodziłam w życiu trudny okres i w pewnym momencie zabrakło mi jedzenia, bym mogła wykarmić siebie i swoje dzieci. Organizacja przyszła mi na ratunek, zapewniając niezbędne zasoby, gdy najbardziej tego potrzebowałam - powiedziała Betts. - Dzięki otrzymanemu wsparciu ponownie stanęłam na nogi i od tamtej pory często wracam, już nie jako beneficjentka organizacji, ale jako wolontariuszka. Grant Fundacji Rimini Street wesprze innych, którzy zmagają się obecnie z trudnościami, których sama doświadczyłam wiele lat temu, i pomoże im utorować ścieżkę do sukcesu i niezależności”.

„Każda darowizna i każda godzina wolontariatu na rzecz wspieranych społeczności na całym świecie są równie satysfakcjonujące zarówno dla mnie, jak i dla moich współpracowników. Świadczy o tym historia Kerri. Dostajemy w zamian o wiele więcej niż jesteśmy w stanie przekazać i z niecierpliwością oczekujemy na możliwość ofiarowania kolejnych 500 darowizn na cele charytatywne, kontynuując misję, by kształtować lepszy świat dla wszystkich jego mieszkańców” - stwierdziła przewodnicząca komitetu i założycielka Fundacji Rimini Street, Janet Ravin.

Więcej informacji na temat Fundacji Rimini Street oraz organizacji charytatywnych, który otrzymały dotychczas jej wsparcie, można znaleźć na stronie https://www.riministreet.com/foundation/. Rozwijaj swoją karierę w firmie, która na pierwszym miejscu stawia ludzi i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę Rimini Street zawierającą oferty pracy pod adresem https://www.riministreet.com/company/careers/.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5100 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230712788090/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.07.2023, 09:31
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ