Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Gliwice: Kierunek Dzielnice – kurs na dialog z mieszkańcami

25.07.2022, 15:33aktualizacja: 25.07.2022, 15:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Kierunek_Dzielnice_podsumowanie_FB_PM
Fot. Kierunek_Dzielnice_podsumowanie_FB_PM
Jakich zmian gliwiczanie oczekują i potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu? Jakie działania mogłyby rozwiązać problemy w poszczególnych dzielnicach i podnieść jakość życia ich mieszkańców? Jakie rozwiązania– zdaniem gliwiczan – przyczyniłyby się do jeszcze lepszego funkcjonowania miasta? Odpowiedzi na te pytania prezydent Gliwic, Adam Neumann szukał wspólnie z mieszkańcami wszystkich 21 gliwickich dzielnic podczas cyklu spotkań „Kierunek dzielnice”.

W tym roku maj i czerwiec upłynęły w Gliwicach pod znakiem spotkań z prezydentem . Przez dwa miesiące prezydent Gliwic odwiedzał poszczególne dzielnice i rozmawiał z mieszkańcami o ich potrzebach, oczekiwaniach względem funkcjonowania miasta oraz działaniach, które nie tylko umożliwią rozwiązanie konkretnych lokalnych problemów, ale także pozwolą na podniesienie jakości życia w gliwickich dzielnicach.

Podczas półtoragodzinnych spotkań mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawali pytania. Odpowiedzi na niektóre z nich otrzymali od razu podczas rozmowy. Pozostałe – ze względu na indywidualny charakter lub szerszy kontekst – zostały przekazane do analizy odpowiednim wydziałom i jednostkom miejskim.

Jak zapewnia prezydent Gliwic, Adam Neumann – intensywne rozmowy z mieszkańcami są potrzebne, ponieważ pozwalają spojrzeć na miasto z innej perspektywy i dostrzec kwestie, które warto poprawić. Mają też przynieść konkretne efekty. Bowiem każda ze zgłoszonych przez mieszkańców uwag czy próśb o interwencję będzie szczegółowo analizowana. Poszczególnymi sprawami zajmą się konkretne wydziały i jednostki miejskie. Pytania mieszkańców nie zostaną więc bez odpowiedzi. Ponadto jesienią w kilku dzielnicach odbędą się też dodatkowe rozmowy z mieszkańcami. Będą poświęcone problemom, które powtarzały się w trakcie dotychczasowych spotkań, jednak – ze względu na skomplikowany charakter - wymagają indywidualnego i bardziej wnikliwego podejścia.

Wśród najczęściej poruszanych kwestii pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji i infrastruktury drogowej – w tym remontów, budowy ulic, chodników oraz dróg rowerowych. Kolejną grupę stanowiły tematy związane z ochroną przeciwpowodziową miasta – gospodarowaniem opadami, tworzeniem zbiorników retencyjnych czy rozbudową kanalizacji deszczowej. Trzecią grupą były  indywidualne sprawy i prośby mieszkańców o interwencje w różnych sprawach dotyczących, m.in. prywatnych działek, służebności dróg, lokalizacji urządzeń sieciowych należących do różnych firm czy działań prywatnych przedsiębiorców. Poruszone zostały także kwestie relacji sąsiedzkich.

Mieszkańców większości dzielnic interesowały także kwestie związane z uspokojeniem ruchu samochodowego, zmianami w komunikacji miejskiej a także budowa nowego szpitala miejskiego, gospodarowanie odpadami, oferta kulturalna, wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania oraz tworzenie zielonych przestrzeni miejskich.

Spotkania w dzielnicach pokazały, że gliwiczanie nie tylko chcą wiedzieć o zmianach zachodzących w mieście, ale także współdecydować o ich kierunku oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Jak zapewnił prezydent, taka forma dialogu z mieszkańcami będzie kontynuowana. W planach jest już bowiem kolejny cykl spotkań z mieszkańcami w dzielnicach, który będzie okazją do podsumowania tego, co udało się zmienić dzięki takiej formie konsultacji społecznych, ale także rozpocznie rozmowy na kolejne, ważne dla mieszkańców tematy.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 25.07.2022, 15:33
Źródło informacji Gliwice
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ