Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KE ogłosiła trzeci nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa

05.05.2023, 16:00aktualizacja: 05.05.2023, 16:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

EC - Audiovisual Service
EC - Audiovisual Service
Komisja Europejska ogłosiła trzeci nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa. Konkurs będzie otwarty do 21 września 2023 r. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania.

Komisja Europejska ogłosiła nabór 3 maja. Budżet konkursu wynosi 790 mln euro, a poziom dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania pełnej puli środków będzie to ostatnia możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tego priorytetu.

Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu, Komisja Europejska planuje na początku lata zorganizować dzień informacyjny (w formule on-line).

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.  Europejska sieć transportowa TENT to szlaki komunikacyjne, które są bazą dla budowy kolejnych sieci lokalnych. Sieć TENT ma łączyć sieć drogową, kolejową, lotniczą w spójną sieć europejską

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:

- projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata),
- projekty mieszane (dokumentacja oraz roboty) lub roboty (okres realizacji 4-5 lat).

Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2027 r.

Dokumenty konkursu zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Zakres naboru realizuje przyjęty 10 listopada 2022 r. Plan Działania na Rzecz Mobilności Wojskowej 2.0. Zgłaszane inwestycje powinny znajdować się na sieci TEN-T, lokalizację można zweryfikować na interaktywnej mapie.

Preselekcja i akceptacja wniosków

Wnioski aplikacyjne, przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a także przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wnioski nie posiadające akceptacji obu instytucji nie będą oceniane przez Komisję Europejską.

Konkurs w MFiPR koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych.

Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MFiPR prowadzi preselekcję projektów. Wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji. 

W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do ministerstwa informację na temat proponowanych do konkursu projektów na wzorze fiszki zamieszczonej TU.

Propozycje projektów należy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR na adres poczty elektronicznej cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 2 czerwca 2023 r. Na ten adres można kierować także ewentualne pytania dotyczące konkursu.

Pytania można kierować również do Komisji Europejskiej wysyłając wiadomość na adres CINEA-CEFTRANSPORT-CALLS@ec.europa.eu i dodatkowo także do wiadomości MFiPR na adres cef@mfipr.gov.pl. Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 10 lipca 2023 r.

Składania wniosków do Komisji Europejskiej odbywa się poprzez system elektroniczny. Ostateczny termin upływa 21 września 2023 r., godz. 17:00. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.05.2023, 16:00
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ