Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komisja Europejska przyznała Polsce, Niemcom i Hiszpanii wsparcie w ramach REACT-EU

02.09.2021, 16:35aktualizacja: 02.09.2021, 17:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2021
European Union, 2021
Komisja Europejska przyznała ponad 685 mln euro na rzecz trzech programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, aby pomóc tym krajom w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem, za pośrednictwem inicjatywy REACT-EU.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie KE, w Polsce zmiana krajowego programu EFS „Wiedza, edukacja, rozwój” zostanie uzupełniona o 74,6 mln euro na specjalistyczne szkolenia i wsparcie psychologiczne dla lekarzy i innych pracowników medycznych.

W Niemczech zmiana programu operacyjnego EFS Saksonii umożliwi przeznaczenie 16 mln euro na wzmocnienie możliwości kształcenia i zatrudnienia. W szczególności nowe środki finansowe UE będą wspierać szkolenia zawodowe, kształcenie pozalekcyjne na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz środki na rzecz powrotu zawodowego dla młodych naukowców dotkniętych pandemią, zapewniając im specjalistyczne i dodatkowe umiejętności w celu zwiększenia ich możliwości na rynku pracy. Transformacja małych przedsiębiorstw w kierunku ekologicznej i cyfrowej przyszłości będzie również wspierana poprzez rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie badań naukowych i strategicznego zarządzania innowacjami, aby zwiększyć ich atrakcyjność dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Program operacyjny EFS Katalonii w Hiszpanii otrzyma dodatkowe 595 mln euro na stymulowanie tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych, w szczególności osób młodych, oraz przyczyni się do utrzymania zatrudnienia i rozwoju umiejętności pracowników. Ponadto fundusze będą wspierać integrację na rynku pracy osób niepełnosprawnych i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto, środki te sfinansują także zatrudnienie dodatkowych pracowników służby zdrowia i edukacji w czasie pandemii.

REACT-EU jest częścią NextGenerationEU i zapewnia 50,6 mld euro dodatkowych środków (w cenach bieżących) na programy polityki spójności w latach 2021 i 2022. Środki koncentrują się na wspieraniu odporności rynku pracy, miejsc pracy, MŚP i rodzin o niskich dochodach, a także na tworzeniu trwałych podstaw dla transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zrównoważonego ożywienia społeczno-gospodarczego. Parlament Europejski zatwierdził dodatkową pomoc w ramach pakietu REACT-EU w grudniu ub. roku.

Źródło informacji:  EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.09.2021, 16:35
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ